วันที่ 14 ม.ค.65 เวลา 11.00 น. ที่ห้องประชุมสำนักงานการกีฬาและท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา ศูนย์บัญชาเหตุการณ์ตอบโต้โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จ.นครราชสีมา นายแพทย์นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) นครราชสีมา ชี้แจงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ในพื้นที่ 32 อำเภอ ของ จ.นครราชสีมา พบผู้ป่วยรายใหม่ 141 ราย เป็นการติดเชื้อนอกพื้นที่ 128 ราย และการติดเชื้อในพื้นที่ 13 ราย ป่วยสะสม 35,672 ราย รักษาหาย 33,847 ราย ยังรักษาอยู่ 1,536 ราย เสียชีวิตสะสม 289 ราย ด้านนายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.นครราชสีมา ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า สถานการณ์หลังเทศกาลปีใหม่ จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในพื้นที่ 32 อำเภอ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดมี 5 คลัสเตอร์ที่ต้องเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดให้เบ็ดเสร็จ จากการสอบสวนโรคเป็นผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง จ.ชลบุรี กรุงเทพมหานคร ขอนแก่นฯ แล้วมีกิจกรรมทางสังคมทั้งพบปะ พูดคุย เลี้ยงสังสรรคและร่วมรับประทานอาหารร่วมกับญาติและเพื่อนรวมทั้งการแพร่เชื้อจากสถานบันเทิงประเภทร้านอาหารกึ่งผับขยายวงติดคนในครอบครัว คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา เห็นชอบให้ดำเนินการเชิงรุกค้นหากลุ่มเสี่ยงเพื่อนำเข้าสู่การดูแลรักษาตามมาตรการสาธารณสุขรวมทั้งสร้างความมั่นใจและปลอดภัย จึงประชาสัมพันธ์ขอให้ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง มีไทม์ไลน์เกี่ยวข้องหรือสัมผัสผู้ป่วยและมีอาการไม่สบาย สามารถขอเข้ารับบริการตรวจ ATK ฟรีที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่เวลา 10.00-15.00 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 15-19 ม.ค นี้