กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รายงานข้อมูลวันที่ 14 ม.ค.65 ผลตรวจ ATK บวกเพิ่มขึ้น 2,760 ราย ขณะที่จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 8,158 ราย เมื่อรวมกันจึงได้ยอดผู้ติดเชื้ออย่างไม่เป็นทางการอยู้ที่ 10,918 ราย