วันที่ 11 ม.ค.65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จังหวัดยโสธรพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่มอีก 51 ราย และผู้ติดเชื้อ เสียชีวิตสะสม 54 ราย โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ป่วยสะสมจำนวน 6,488 ราย รักษาหายสะสม 6,039 ราย กำลังรักษา 395 ราย โดยผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ประกอบไปด้วยอำเภอเมืองยโสธร 1,375 ราย อำเภอทรายมูล 505 ราย อำเภอกุดชุม 778 รายอำเภอคำเขื่อนแก้ว 521 ราย อำเภอป่าติ้ว 370 ราย อำเภอมหาชนะชัย 746 ราย อำเภอค้อวัง 341 ราย อำเภอเลิงนกทา 1,000 ราย และอำเภอไทยเจริญ 339 ราย และ เรือนจำจังหวัดยโสธรจำนวน 513 ราย