วันที่ 11 ม.ค.65 เวลา 08.30 น. พล.ต.ประสาน แสงศิริรักษ์ ผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวร ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและบำรุงขวัญกำลังพลหน่วยปฏิบัติการในสนาม ณ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 บ้านม่อนตะแลง ต.ผาบ่อง อ.เมือง ต.แม่ฮ่องสอน โดยมีพ.อ.สุจินต์ ทรัพย์สิน ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 นำกำลังพลทหาร ให้การต้อนรับ พร้อมกันนี้ ผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวร ได้มอบชุดของขวัญ และเครื่องอุปโภคบริโภค ข้าวสาร อาการสำเร็จรูป และชุดตรวจ ATK ให้กับกำลังพล

ภายหลังการตรวจเยี่ยมพล.ต.ประสาน แสงศิริรักษ์ ผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวร ได้ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวว่า การเดินทางมาตรวจเยี่ยมกำลังพลสนามในพื้นที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 เพื่อรับทราบปัญหาข้อขัดข้องหลังจากได้มอบนโยบายจากผู้บังคับบัญชาในทุกระดับแล้ว เพื่อมาช่วยแก้ปัญหาต่างๆ และถือโอกาสมาอวยพรปีใหม่และมอบของขวัญปีใหม่ให้กำลังใจให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติงาน และเน้นย้ำเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของสถานการณ์โควิดในหน่วยทหาร และดูแลช่วยเหลือสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโควิดอย่างใกล้ชิด เพื่อไม่ให้มีการแพร่ระบาดหรือคลัสเตอร์ในหมู่บ้านชุมชน

สำหรับสถานการณ์ชายแดนที่เกิดขึ้นนั้น ผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวร กล่าวว่า เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นภายในของประเทศเพื่อนบ้านตามแนวชายแดน แต่ในห้วง 2 วันนี้ได้คลี่คลายลงตามลำดับ แต่ที่ส่งผลกระทบมาคือมีผู้ลี้ภัยจากความไม่สงบชาวเมียนมาในหมู่บ้านชายแดนของประเทศเพื่อนบ้านอพยพเข้ามาในเขตไทยขณะนี้อยู่ในพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราว 2 แห่ง โดยหน่วยทหารได้กำหนดพื้นที่ควบคุมและดูแลความเป็นอยู่ตามหลักมนุษยธรรมอยู่แล้ว แต่ถ้าหากสถานการณ์คลี่คลายก็คงจะเดินทางกลับไปยังพื้นที่ประเทศเพื่อนบ้าน และเรื่องที่สำคัญเร่งด่วนคือความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนคนไทยตามแนวชายแดน ได้ให้หน่วยทหารในพื้นที่ดูแลความปลอดภัยสูงสุด รวมทั้งชีวิตและทรัพย์สิน หากมีสถานการณ์ชายแดนรุนแรงสิ่งที่จะต้องทำเร่งด่วนคือต้องอพยพคนไทยที่อยู่ตามแนวชายแดนให้เข้ามาอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยเร่งด่วน แต่ขณะนี้สถานการณ์ภายในประเทศเพื่อนบ้านคลี่คลายลงจึงให้หน่วยทหารในพื้นที่เฝ้าระวังดูแลความปลอดภัยประชาชนตามแนวชายแดนอย่างใกล้ชิด