ผู้ว่าฯ ตรัง ตรวจเยี่ยมจุดจำหน่ายเนื้อหมู ตามโครงการหมูพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชน พร้อมรังฟังปัญหาและสภาพข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น เพื่อนำไปหารือกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาในระดับพื้นที่เพื่อบรรเทาผลกระทบของน้องประชาชนชาวตรังต่อไป

วันที่ 11 ม.ค.65 เวลา 07.00 น. นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมด้วยนางสาวสุภากิตติ์ เกลี้ยงสงค์ พาณิชย์จังหวัดตรัง นายสุรจิต วิชชุวรรณ ปศุสัตว์จังหวัดตรัง และนายภานุวัฒน์ พูลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตรัง ลงพื้นที่ร้านน้องดิว หน้าสวนสาธารณะนาหมื่นราษฎร์ ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง และร้านหมูสด แยกวัดตันตยาภิรมณ์ ถนนตรัง-สิเกา เพื่อติดตามการดำเนินโครงการหมูพาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน จังหวัดตรัง จำหน่ายหมูเนื้อแดงในราคากิโลกรัมละ 150 บาท ตามนโยบายของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เพื่อเป็นการแก้ปัญหาเร่งด่วนในภาวะราคาหมูที่สูงขึ้นและให้ประชาชนมีช่องทางในการเลือกซื้อเนื้อหมูราคาถูกกว่าท้องตลาด

ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ราคาเนื้อหมูที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคม 2564 จากสาเหตุปริมาณการเลี้ยงลดลง ปัญหาโรคระบาด รวมถึงต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์มีราคาสูงขึ้น จังหวัดตรัง โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรังได้ดำเนินโครงการหมูพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนจังหวัดตรัง เพื่อเป็นการแก้ปัญหาเร่งด่วนในภาวะราคาหมูที่สูงขึ้นและให้ประชาชนมีช่องทางในการเลือกซื้อเนื้อหมูราคาถูกกว่าท้องตลาด เป็นการลดภาระค่าครองชีพและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้บริโภคในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 และราคาเนื้อหมูปรับตัวสูงขึ้น

จังหวัดตรังกำหนดแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหา เพิ่มช่องทางการจำหน่ายเนื้อหมูในราคาถูกกว่าท้องตลาด จำนวน 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 จำหน่ายมาแล้วเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน ถึง 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 4 จุด และขณะนี้ถือเป็นครั้งที่ 2 ให้บริการจุดจำหน่าย 6 จุด ได้แก่ 1.ร้านหมูสด แยกวัดตัน ต.ทับเที่ยง 2.ร้านน้องดิว หน้าสวนสาธารณะนาหมื่นราษฎร์ ต.โคกหล่อ 3.ร้านเจี๊ยบหมูสด (ข้างร้านอาหารโกแป้ เจ๊บี) ต.นาตาล่วง 4.ร้านชายสี่หมูสด ตลาดคลองมวน ต.หนองปรือ 5.ร้านน้องทิพย์ค้าหมู หมู่ 8 ต.เขากอบ และ6.ร้านบ้านหมูตวงตังค์ (บริเวณทางเข้าวัดเขาไม้แก้ว) ต.เขาไม้แก้ว โดยดำเนินโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2565 เป็นต้นไป (ระยะเวลาดำเนินการ 15 วัน)

ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวเพิ่มเติมว่า จากสถานการณ์ราคาเนื้อหมูที่ปรับราคาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รัฐบาลมีมาตรการแก้ปัญหาราคาสุกรแพง ได้แก่
1.ห้ามส่งออกสุกรมีชีวิต 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2565 ถึง วันที่ 5 เมษายน 2565
2.ช่วยเหลือราคาอาหารสัตว์ จัดสินเชื่อพิเศษ เพื่อให้เกษตรกรได้กลับมาเลี้ยงใหม่ ตรึงราคาจำหน่ายที่เหมาะสมสอดคล้องต้นทุนที่เกิดขึ้น
3.ส่งเสริมการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพื่อทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ
4.ผลักดันการยกระดับมาตรฐานฟาร์มของเกษตรกร เพื่อป้องกันโรคระบาดส่งเสริมให้ปรับปรุงเป็นฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM) มีค่าใช้จ่ายต่ำกว่ามาตรฐานฟาร์ม GAP
5.กำหนดให้ผู้เลี้ยงสุกร ผู้จำหน่าย ผู้ส่งออก ซึ่งครอบครองสุกรมีชีวิตที่มีบริมาณตั้งแต่ 500 ตัวขึ้นไป และผู้ครอบครองสุกรชำแหละผ่าซีกเนื้อสุกรชำแหละแยกชิ้นส่วนที่มีบริมาณรวมกันตั้งแต่ 5,000 กิโลกรัมขึ้นไป แจ้งปริมาณ ราคาจำหน่าย สถานที่เก็บและสถานที่เลี้ยง ทุกวันจันทร์

ทั้งนี้ จากการลงพื้นที่ตนเองได้พบปะพ่อค้าแม่ค้าผู้จำหน่ายหมูสด รวมถึงประชาชนที่มาซื้อเนื้อหมู ได้รับทราบปัญหาและสภาพข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น เพื่อนำไปหารือกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาในระดับพื้นที่เพื่อบรรเทาผลกระทบของน้องประชาชนชาวตรังต่อไป อย่างไรก็ตาม ตนเองได้กำชับให้ผู้ประกอบการปิดป้ายแสดงราคา ซึ่งส่วนใหญ่ได้ปิดป้ายแสดงราคา ชัดเจน หากผู้บริโภคไม่ได้รับเป็นธรรมทางการค้าหรือได้รับความเดือดร้อนจากการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าและบริการ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร สามารถร้องเรียนได้ที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง โทร 0 7522 3076 สายด่วน 1569 หรือศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตรัง หมายเลขโทรศัพท์ 0 7521 7144