วันที่ 11 ม.ค.65 เจ้าหน้าที่ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลเดิด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเดิด ผู้ใหญ่บ้าน อสม.ออกตรวจประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่บ้านน้ำโผ่ หมู่ที่ 3 ตำบลเดิดพร้อมมอบของอุปโภคบริโภค เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่กลุ่มเสี่ยงโดยผลตรวจ ATK ของเจ้าหน้าที่ทราบผล เป็นบวก 1 คน และเป็นลบ 2 คน

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า สำหรับพื้นที่จังหวัดยโสธ รเจ้าหน้าที่ได้ค้นพบและตรวจพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่มขึ้นทุกวันแม้ว่าทางจังหวัดยโสธรได้วางมาตรการคุ้มเข้มการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่สถานการณ์การแพร่ระบาดยังพบเพิ่มทุกวัน