วันที่ 10 ม.ค.65 นายสุรศักดิ์ เจิมสม นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระยาเดินธง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี มอบหมายให้ นางสาวกฤษณา ต่วนมณี หัวหน้าสำนักปลัด เทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง มอบเป็นถุงยังชีพ นางสมัย แสงจันทร์ ประชาชนจิตอาสาผู้ยากไร้ ซึ่งเช่าอาศัยอยู่หมู่บ้านค้ำคูณ ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

ตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า ประชาชนรายดังกล่าวมีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ ตำบลดีลัง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี พร้อมให้คำแนะนำถึงสิทธิประโยชน์และสวัสดิการต่างๆ ช่วยเหลือเบื้องต้น