วันที่ 9 มกราคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าบรรยากาศการนับคะแนนผู้สมัครนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเชิงดอย ที่ เทศบาลตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ มีประชาชนได้มารอลุ้นคะแนนกันอย่างคึกคัก การนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางผลปรากฏว่า นายมงคล ชัยวุฒิ เบอร์ 1 ได้คะแนนนำ 2,919 คะแนนห่างคู่อีก 2 คน คือนายสาธิน สุกันธา 837 คะแนนและนายธนากร รัฏฐาภิปาลโนบาย 63 คะแนนไปอย่างขาดลอย

สำหรับ นายมงคล ชัยวุฒิ เป็น อดีตกำนันตำบลเชิงดอยปี พ.ศ.2564 อดีตนายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2556 ลาออกจากกำนันเมื่อวันที่ 25/11/64 ได้พร้อมกลับกลุ่มเดิม ที่มีนายเฉลิม สารแปง อดีตนายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย เป็นหัวหน้ากลุ่ม และได้เสียชีวิตไปเมื่อวันที่ 17 พ.ย. พ.ศ.2564 และได้รวมกลุ่มประกาศลงสมัครเป็นนายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย ในนามกลุ่มฮักบ้านเกิด เพื่อพัฒนาเชิงดอย โดยมีทีมงานบริหารชุดเดิมของอดีตนายกเฉลิม สารแปง คือ ว่าที่ร้อยตรี อภิพงค์ คงสัมพันธ์ เป็นรองนายกเทศมนตรี นายศรัญวิทย์ ดาราศรี เป็นรองนายกเทศมนตรี นายวิรัช บัวชุม เป็นที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายอภิชัย อินทนาม เป็นเลขานุการนายกเทศมนตรี

โดย นายมงคล ยังกล่าวต่อว่า ต้องขอบคุณพี่น้องชาวตำบลเชิงดอย ที่ให้ความไว้วางใจเลือกไปทำงาน โดยได้สานงานต่อจากคนเดิมที่วางไว้ เพื่อที่นำพาเทศบาลตำบลเชิงดอยตามเจตนารมณ์ของนายกคนเก่า พร้อมทีมงานที่เข้มแข็ง มีความตั้งใจในการทำงาน จะใช้มันสมองในการบริหารงานอย่างเต็มที่ ด้วยการใช้นโยบายด้านความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใส ตรวจสอบได้ตลอดเวลา ดำเนินการพัฒนามุ่งเน้นการส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นทุกด้าน ในอันที่เอื้อประโยชน์ต่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน การส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นนำไปสู่การพัฒนาสังคมและการท่องเที่ยว มีความสามารถในการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของบุคคล ทั้งทางด้านการศึกษา การกีฬา และการสาธารณสุข อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมต่อไป

ทั้งนี้เทศบาลตำบลเชิงดอย แบ่งเป็น 2 ส่วน มี เทศบาลตำบลดอยสะเก็ดกั้นกลาง มีจำนวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 11 หมู่บ้าน มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 7,600 คน ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนประมาณ 6 พันกว่าคน จำนวน 15 หน่วยเลือกตั้งทั้ง 2 เขต