วันที่ 8 ม.ค.65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จังหวัดยโสธร พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่มอีก 14 ราย และผู้ติดเชื้อเสียชีวิตสะสม 54 ราย โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ป่วยสะสมจำนวน 6,329 ราย รักษาหายสะสม 6,032 ราย กำลังรักษา 244 ราย โดยผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ประกอบไปด้วยอำเภอเมืองยโสธร 1,340 ราย อำเภอทรายมูล 494 ราย อำเภอกุดชุม 765 รายอำเภอคำเขื่อนแก้ว 495 ราย อำเภอป่าติ้ว 357 ราย อำเภอมหาชนะชัย 720 ราย อำเภอค้อวัง 338 ราย อำเภอเลิงนกทา 973 ราย และอำเภอไทยเจริญ 334 ราย และ เรือนจำจังหวัดยโสธรจำนวน 513 ราย ขณะที่จังหวัดยโสธรได้วางมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด