เมื่อเวลา 07.00 น.วันที่ 1 มกราคม 2565 ที่บริเวณวิมานพญาแถน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขี้นปีใหม่ ประจำปี 2565 โดยมีนายกเหล่ากาชาดจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอเมืองยโสธร ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองยโสธร นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร รองนายกเทศมนตรีเมืองยโสธร พ่อค้า คหบดีตลอดจนประชาชนร่วมทำบุญตักบาตรในครั้งนี้ต่างได้นำข้าวสาร อาหารแห้งรวมถึงปัจจัย ใส่ลงในบาตรพระภิกษุ และสามเณรเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบให้พบเจอแต่สิ่งดีๆ มีสุขภาพแข็งแรง ตลอดปี 2565 นี้