เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ นำส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน พุทธศาสนิกชน ประกอบพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 109 รูป เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2565 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว

วันที่ 1 ม.ค.65 เวลา 07.30 น. ที่ ถนนคนเดิน "เซราะกราว วอล์คกิ้ง สตรีท" หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ นายสกล ไกรรณภูมิ นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ นำส่วนราชการ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน และพุทธศาสนิกชน กว่า 1,000 คน ประกอบพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง และครอบครัว เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2565 นอกจากเป็นการตักบาตรตามประเพณีที่จัดขึ้นทุกปีแล้ว เพื่อเป็นการส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีและสืบสานศิลปะอันดีงาม ตลอดจนจรรโลงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่

โดยมี พระเทพปริยัตยาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมอวยพรวันขึ้นปีใหม่ 2565 ให้กับพุทธศาสนิกชนชาวบุรีรัมย์ ที่มาร่วมงาน เพื่อความเป็นสิริมงคลในวันปีใหม่ โดยประธานสงฆ์ ประพรมน้ำพระพุทธมนต์แก่ประชาชน ผู้มาร่วมทำบุญตักบาตร จากนั้นประธานสงฆ์ นำพระภิกษุ สามเณร จำนวน 109 รูป ออกรับบิณฑบาต

ซึ่งการทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2565 ในครั้งนี้ เน้นในเรื่องมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยคำนึงถึงมาตรการด้านความปลอดภัย โดยผู้เข้าร่วมพิธีทุกคนจะต้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา รวมทั้งฉีดวัคซีนแล้ว