ผู้ว่าฯแม่ฮ่องสอน นำทุกภาคส่วนร่วม "สวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่าวิถีใหม่ และกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีอาเซียน ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2565

ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่า เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2565 นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธี สวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่าวิถีใหม่ และกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีอาเซียน ประจำปี 2564 ที่วัดพระธาตุดอยกองมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน โดย พระสุมณฑ์ศาสนกิตติ์ เจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีหัวหน้าส่วนราชการ และ ประชาชน ร่วมพิธี จำนวนมาก

เวลา 23.20 น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ และพิธีปฏิบัติธรรม เจริญจิตภาวนา สวดมนต์ส่งท้ายปีเก่า บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย เจริญจิตภาวนา เตรียมเข้าสู่ปีใหม่ และในวันที่ 1 มกราคม 2565 เวลา 00.00 น. ประธานลั่นฆ้องชัย 9 ครั้ง พระสงฆ์สวดชัยมงคลคาถา "บทชยันโต" เวลา 00.09 น. สวดมนต์รับปีใหม่ ประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติถวายจตุปัจจัยไทยธรรม แด่พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถาอวยพรปีใหม่ พระสงฆ์อนุโมทนา ประธานในพิธีและผู้ร่วมพิธีกรวดน้ำรับพร ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวอวยพรปีใหม่ 2565 พระสงฆ์ประพรมน้ำพระพุทธมนต์แก่ผู้ร่วมพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคล

ด้าน นางเกษรินทร์ กาสุนันท์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ รักษาการวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า สำนักงานวัฒนธรรมแม่ฮ่องสอน ได้จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่าวิถีใหม่ และกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีอาเซียน จังหวัดแม่ฮ่องสอน พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2565 เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ด้วยการรักษาศีล เจริญจิตภาวนา ปฏิบัติธรรมและสวดมนต์เป็นสิริมงคลให้ประเทศไทย ครอบครัวและตนเอง ส่งเสริมให้ประชาชนได้นำหลักธรรมคำสอนทางศาสนามาบ่มเพาะ เสริมสร้างพลังใจให้มีจิตใจที่ผ่องใส ก่อให้เกิดสิริมงคลแก่ตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ

โดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ได้ประทานไฟพระฤกษ์ให้กรมศาสนา นำไปถวายเจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อจุดเทียนมงคลในพิธีสวดมนต์ข้ามปี อันเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่พุทธศาสนิกชนที่เข้าร่วมพิธี และเป็นสิริมงคลยิ่งของการเข้าสู่ศักราชใหม่