ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่า เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2564 นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยนางพัทธานันท์ ยังตรง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำแก่ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนระดับอำเภอ และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจประกอบด้วย1. จุดตรวจบริเวณทางแยกหน้าสถานีตำรวจภูธรค้อวัง อำเภอค้อวัง 2.จุดตรวจตู้ยามฟ้าหยาด ตรงข้าม รพ.มหาชนะชัย ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย 3.จุดตรวจหน้าโรงเรียนคำเขื่อนแก้ว ถนนแจ้งสนิท ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว

โดยการลงพื้นที่เยี่ยมและตรวจพบว่าจุดตรวจทั้ง 3 อำเภอ มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวกและให้บริการกับประชาชน ผู้ใช้รถในการสัญจรช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 พร้อมได้เน้นย้ำการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด โดยมีนายอำเภอ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรในพื้นที่ ปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าหน้าที่ รพ.สต. สมาชิก อส. อปพร. อสม. จิตอาสาพระราชทาน อำนวยความสะดวกและปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจอย่างเข้มแข็ง