ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำพุทธศาสนิกชนชาวเชียงใหม่ ร่วมพิธีสวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่าวิถีใหม่ พุทธศักราช 2564 ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเครียด

คืนวันนี้ (31 ธ.ค. 64) ที่บริเวณด้านหน้าพระวิหารลายคำ วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีสวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่าวิถีใหม่ พุทธศักราช 2564 โดยได้รับแมตตาจาก พระเทพสิงหวราจารย์ รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมีนางดวงจิตต์ ปรัชญ์สกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนชาวเชียงใหม่ ร่วมพิธี

ส่วนที่วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานการจัดสวดมนต์ข้ามปี โดยมีพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวชาวพุทธ เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีครั้งนี้ด้วย เช่นเดียวกับที่วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร นายประสงค์ หล้าอ่อน ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ได้เป็นประธานนำพุทธศาสนิกชน ร่วมการสวดมนต์ข้ามปีเพื่อสร้างความเป็นสิริมงคล รับปีใหม่เช่นเดียวกัน

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่าวิถีใหม่ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2565 เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชน ร่วมกันลด ละ เลิก อบายมุกทั้งปวง โดยพร้อมกันสมาทานศีล สวดมนต์ และเจริญจิตภาวนา ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ สร้างสิริมงคลต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศไทย โดยเริ่มสวดมนต์ตั้งแต่คืน วันที่ 31 ธันวาคม นี้ ถึงรุ่งเช้า วันที่ 1 มกราคม 2565 ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ในวัดทั้ง 25 อำเภอของจังหวัด พร้อมกันด้วย โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามที่รัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขประกาศอย่างเคร่งครัด