แนะผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรังขอให้งดเดินทางออกนอกประเทศ บุคคลทั่วไปขอให้ชะลอการเดินทาง การใส่หน้ากากอนามัยลดความเสี่ยงในการแพร่โรคผ่านละอองฝอยน้ำลายได้ ขณะที่ความคืบหน้าฉีดวัคซีนไฟเซอร์ในเด็ก 5-11 ปี จะใช้วัคซีนน้อยกว่าผู้ใหญ่ 1 ใน 3 โอกาสเกิดผลข้างเคียงมีไม่มาก ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการอยู่ระหว่างเตรียมการฉีดวัคซีนให้เด็ก โดยการฉีดวัคซีนเป็นไปตามควาสมัครใจ

29 ธ.ค.64 ที่กระทรวงสาธารณสุข นพ.โอภาส การ์ยกวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงความคืบหน้าการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ว่า ขณะนี้ไทยได้มีการฉีดวัคซีนสะสมแล้ว 103.4 ล้านโดส โดยเฉพาะวัคซีนเข็มที่ 3 หรือบูสเตอร์โดส ฉีดสะสมแล้ว 6.5 ล้านคน ถือว่าเพิ่มขึ้นค่อนข้างมาก จาก 7 % เป็น 9 % ภายในไม่กี่วัน ทั้งนี้ พบว่ายังมีกลุ่มเสี่ยง 608 อีกประมาณ 10% ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน ในช่วงเทศกาลปีใหม่จึงขอให้ญาติพี่น้องพากลุ่มเสี่ยงในครอบครัวไปรับวัคซีน เพื่อให้ทุกคนปลอดภัย

และแม้ว่าในปัจจุบันจำนวนผู้ป่วยใหม่ ผู้ป่วยอาการหนัก รวมถึงผู้เสียชีวิตจะลดลง แต่ยังพบการติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนในตลาด ร้านอาหาร บาร์ ขอให้งดใช้บริการร้านอาหารที่เป็นห้องปรับอากาศ อย่างไรก็ตามจากการจำลองสถานการณ์ คาดว่า ปีใหม่ที่มีกิจกรรมและการเดินทางข้ามจังหวัดมากขึ้น น่าจะมีแนวโน้มการแพร่ระบาดของเชื้อโอไมครอนมากขึ้น โดยต้องขอความร่วมมือจากคนไทยทุกคน ซึ่งหลังปีใหม่คงต้องมีมาตรการต่างๆ เสริมออกมา ซึ่งจะมีการแจ้งให้ประชาชนรับทราบเป็นระยะๆ

สำหรับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรังขอให้งดเดินทางออกนอกประเทศ บุคคลทั่วไปขอให้ชะลอการเดินทาง การใส่หน้ากากอนามัยลดความเสี่ยงในการแพร่โรคผ่านละอองฝอยน้ำลายได้  โดยหน้ากากผ้าและหน้ากากอนามัย มีประสิทธิภาพในการป้องกัน โดยจะต้องใส่หน้ากากให้ถูกต้อง ปกติหน้ากากอนามัยจะมีแผ่นกรอง 2-3 ชั้นอยู่แล้ว การสวมหน้ากากผ้าทับหน้ากากอนามัยช่วยลดความเสี่ยงในกรณีที่เข้าไปในพื้นที่เสี่ยง แต่อาจเพิ่มความอึดอัด จึงแนะนำให้หลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยง

นพ.โอภาส กล่าวถึงการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ในเด็ก 5-11 ปี ว่าเด็กจะใช้วัคซีนน้อยกว่าผู้ใหญ่ 1 ใน 3 โอกาสเกิดผลข้างเคียงมีไม่มาก ที่ผ่านมาไฟเซอร์ฉีดให้เด็ก 12-18 ปี ผลข้างเคียงพบได้ ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ ซึ่งพบได้น้อยและไม่มีผู้เสียชีวิต ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการอยู่ระหว่างเตรียมการฉีดวัคซีนให้เด็ก โดยการฉีดวัคซีนเป็นไปตามควาสมัครใจ