(16 ธ.ค.) กรุงปักกิ่งจัดกิจกรรมการแสดงเปลวเพลิงแห่งมหกรรมกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวปักกิ่ง และเปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าชมได้ เพื่อหวังว่าในวาระนับถอยหลัง 50 วัน สู่พิธีเปิดงานมหกรรมกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวปักกิ่ง 2022 ประชาชนจะได้สัมผัสกับเปลวเพลิงแห่งโอลิมปิกที่ได้มาจากเมืองโอลิมเปีย ประเทศกรีซอย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น ร่วมชื่นชมมนต์เสน่ห์แห่งเปลวไฟโอลิมปิก ร่วมสัมผัสความหมายทางวัฒนธรรมโอลิมปิกฤดูหนาวปักกิ่งที่เต็มเปี่ยมอันเด่นชัดผ่านตะเกียงเปลวเพลิง คบเพลิง และชุดแต่งกายของผู้ถือคบเพลิง เปลวเพลิงโอลิมปิกฤดูหนาวปักกิ่ง 2022 กิจกรรมแสดงเปลวเพลิงแห่งโอลิมปิกฤดูหนาวไม่เพียงแต่เป็นการผนึกความปรารถนาอันสวยงามที่ว่า “น้ำแข็งและหิมะเป็นของทุกคน โอลิมปิกฤดูหนาวเป็นของทุกคน” และยิ่งเป็นการแสดงถึงโอลิมปิกฤดูหนาวปักกิ่งได้เข้าสู่ช่วงสุดท้ายก่อนจะเริ่มพิธีเปิดแล้ว ทั้งนี้คณะกรรมการจัดงานโอลิมปิกฤดูหนาวปักกิ่งจะร่วมแรงร่วมใจกับบุคคลต่าง ๆ ทุกแวดวงในสังคมเพื่อให้บริการที่ยอดเยี่ยมที่สุดและสร้างปัจจัยต่าง ๆ ให้ดีที่สุดสำหรับนักกีฬาจากทุกประเทศให้สามารถแสดงศักยภาพทางด้านกีฬาออกมาให้สูงที่สุด และเป็นการมอบงานมหกรรมกีฬาโอลิมปิกที่เรียบง่าย ปลอดภัย และน่าตื่นเต้นให้กับผู้ชมทั่วโลก