หวัง ตง เกี่ยวกับการแข่งขันโอลิมปิดฤดูหนาวปักกิ่งซึ่งจะจัดขึ้นในเร็ววันนี้ คณะกรรมการโอลิมปิกสากลและกรุงปักกิ่ง ซึ่งเป็นเจ้าภาพจัดงานฯ มีความมั่นใจเต็มที่ นายซามารันช์ ฮวน อันโตนิโอ จูเนียร์ ประธานคณะกรรมการประสานงานการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวปักกิ่งให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวว่า การแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวปักกิ่งจะจัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ตามเวลาที่กำหนดไว้ นายซามารันช์ ฮวน อันโตนิโอ จูเนียร์เชื่อมั่นว่า การแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวปักกิ่งสามารถรับรองความปลอดภัยของผู้ร่วมการแข่งขันทุกคนได้แน่นอน เขายืนยันชัดเจนว่า คณะกรรมการจัดการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวปักกิ่งมีความสามารถในการรับมือกับการแพร่ระบาวดของโควิด19 และเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้น คณะกรรมการจัดการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวปักกิ่งได้เตรียมความพร้อมและซ้อมแผนรับมือแล้ว ซึ่งทางคณะกรรมการฯ จะใช้มาตรการป้องกันควบคุมแบบครบวงจร เพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อย ๆ ในการควบคุมโควิด19 สนามแข่งขันโอลิมปิก-พาราลิมปิกฤดูหนาวปักกิ่งใช้เวลาร่วม 3 เดือนเพื่อทำการทดสอบความพร้อม และพิสูจน์ความเห็นของ นายซามารันช์ ฮวน อันโตนิโอ จูเนียร์ การแข่งขันทดสอบความพร้อม “พบกันที่ปักกิ่ง” ที่จัดขึ้นในเดือนตุลาคมที่ผ่านมาได้กำหนดมาตรการควบคุมโควิด19ที่เข้มงวด เพื่อทดสอบความสามารถในการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาด ช่วงจัดการแข่งขัน และเมื่อเทียบกับการแข่งขันทดสอบที่เคยจัดหลายครั้งก่อนหน้าแล้ว การทดสอบครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่ต่างประเทศมาร่วมด้วยกว่า 2,000 คน ก่อนเข้าเข้าประเทศจีน คณะกรรมการจัดการแข่งขัน และคณะกรรมการโอลิมปิกสากลได้รณรงค์ให้ฉีดวัคซีนอย่างแข็งขัน เมื่อเข้าดินแดนจีนแล้ว จะใช้ระบบควบคุมวงปิดแบบครบวงจร และในระบบวงปิดนี้ จะให้การดูแลอย่างดีตลอด การทดสอบครั้งนี้เป็นการยอมรับของนักกีฬาที่มาร่วมงานและนายอาเล็กซานเดอร์ ลัคนิค รองประธานสหพันธ์สเก็ตระหว่างประเทศ พวกเขาเชื่อมั่นว่า จีนมีประสบการณ์ป้องกันควบคุมโควิด-19 มากพอ การแข่งขันทดสอบ และการแข่งขันจริงจะดำเนินการไปอย่างปลอดภัยและราบรื่นแน่นอน คณะกรรมการจัดการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวปักกิ่งได้ใช้ประสบการณ์ที่สั่งสมจากการปฏิบัติหน้าที่จริง ทำการเรียบเรียง “คู่มือป้องกันควบคุมโควิด-19 สำหรับการแข่งขันโอลิมปิก-พาราลิมปิกฤดูหนาวปักกิ่งปี 2022” (ฉบับที่หนึ่ง) ที่ประกาศใช้เมื่อวันที่ 25 ตุลาคมที่ผ่านมา นับเป็นคู่มือสำคัญของผู้ร่วมการแข่งขันทุกคน โดยได้ชี้แจ้งรายละเอียดต่าง ๆไว้อย่างชัดเจน ว่า ควรเข้ามาประเทศจีนอย่างไร เมื่อมาถึงจีนแล้วสภาพการณ์จะเป็นอย่างไร ต้องเตรียมเอกสารอะไรล่วงหน้าบ้าง ตลอดจนข้อกำหนดที่พึงปฏิบัติระหว่างร่วมการแข่งขันฯ คู่มือฉบับแรกนี้เน้นเรื่องการฉีดวัคซีนเป็นหลัก และยังแจ้งให้่ทราบว่า การแข่งขันโอลิมปิก-พาราลิมปิกฤดูหนาวจะจัดขึ้นภายใต้รูปแบบ “ฟองสบู่ยักษ์” ซึ่งครอบคลุมสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันฯ ทุกที่ภาคส่วน เช่น การเดินทางถึงจีน การเดินทางออกจากจีน การคมนาคมในจีน การพักอาศัย อาหารการกิน การแข่งขัน พิธีเปิดกับพิธี-ปิด พูดง่าย ๆ ก็คือ เป็นการใช้ระบบควบคุมวงปิด นายหวง ชุน เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานด้านสาธารณสุขให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวว่า ระบบควบคุมวงปิดจะไม่จำกัดความอิสระของนักกีฬาหรือเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เพราะภายในเขตวงปิดที่ใหญ่มหึมานี้ จะใช้ยานพาหนะเฉพาะกิจในการเดินทางระหว่างที่พักกับสนามแข่งขัน และระหว่างสนามการแข่งขันต่าง ๆ ตลอดจนเดินทางไปมาระหว่างเขตการแข่งขันทั้ง 3 เขต ขณะเดียวกัน จะให้บริการด้านอาหารการกินที่มีลักษณะพิเศษของจีน การจำหน่ายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาว ร้านกาแฟ โรงยิม และอุปกรณ์พักผ่อนต่าง ๆ ทำให้ผู้ที่ร่วมการแข่งขันมีความสะดวกสบายมากขึ้น แต่หากเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 หรือพบผู้ติดเชื้อจะทำอย่างไร แหล่งข่าวแจ้งว่า เมื่อพบผู้ติดเชื้อแล้วมีอาการด้วย จะนำส่งผู้ติดเชื้อไปยังโรงพยาบาลในระบบวงปิดนี้ และให้การรักษาพยาบาลทันที และหากเป็นผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการใด ๆ ก็จะส่งไปกักตัวยังสถานที่กำหนดไว้ในระบบวงปิดเพื่อเฝ้าดูอาการ ขณะเดียวกัน คณะกรรมการจัดการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวปักกิ่งระบุชัดเจนว่า หากไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในคู่มือฯ จะมีผลค่อนข้างร้ายแรง เช่น ถูกเตือน ถูกยกเลิกสิทธิ์ลงทะเบียนชั่วคราวหรือตลอด ถูกยกเลิกสิทธิ์ร่วมแข่งขันชั่วคราวหรือตลอด ถูกไล่ออกจากการแข่งขัน และยกเลิกสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องคณะกรรมการจัดการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวย้ำว่า เดือนธันวาคมจะประกาศใช้คู่มือฉบับที่ 2 แจ้งรายละเอียดของหลักการต่าง ๆที่ชัดเจนมากขึ้น