วิกฤติ! ฝุ่น PM2.5 ฟุ้งทั่วกรุงเทพฯ-ปริมณฑล หนักสุดที่ปากน้ำ จ.สมุทรปราการ คาด 7 วันนี้ปริมาณเพิ่มขึ้นอีก เตือนหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง "ผบ.ทอ."รับเรื่องฝุ่นเป็นปัญหาระดับชาติ ลั่นพร้อมส่งเครื่องบินโปรยน้ำแก้ PM 2.5 เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 23 ธ.ค.64 ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) รายงานการตรวจสอบคุณภาพอากาศ ผลการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือ PM2.5 พบเกินค่ามาตรฐานในกรุงเทพฯ จ.ปทุมธานี จ.นนทบุรี จ.นครปฐม จ.สมุทรสาคร จ.สมุทรปราการ จ.สระบุรี จ.สุพรรณบุรี จ.พระนครศรีอยุธยา จ.ราชบุรี จ.สมุทรสงคราม จ.ปราจีนบุรี จ.ชลบุรี จ.ระยอง และ จ.ขอนแก่น สำหรับพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยสถานีตรวจวัดของ คพ. ร่วมกับ กทม. เกินค่ามาตรฐานทุกพื้นที่ ตรวจวัดได้ 54 - 103 มคก./ลบ.ม. โดยค่าสูงสุดอยู่ที่ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ขณะที่ศูนย์แบบจำลองคุณภาพอากาศ และภูมิศาสตร์สารสนเทศ กรมควบคุมมลพิษ คาดการณ์สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพ และปริมณฑล 1 วันข้างหน้า คุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ และคาดการณ์ 7 วันข้างหน้านั้น สถานการณ์จะมีแนวโน้มที่ฝุ่นละอองจะมีระดับที่สูงขึ้น ในช่วงวันที่ 24-26 ธ.ค. 64 เนื่องจากสภาพอากาศที่ปิด/นิ่ง และสภาวะลมอ่อน โดยจะมีแนวโน้มที่ระดับฝุ่นละอองลดลงในวันที่ 27-30 ธ.ค.64 เนื่องจากสภาพอากาศที่เปิดมากขึ้น ประกอบกับลมตะวันออกเฉียงเหนือที่มีกำลังแรงขึ้น สำหรับพื้นที่ภาคเหนือ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ตรวจวัดได้ 23 - 47 มคก./ลบ.ม. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกินค่ามาตรฐาน 1 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 11 - 51 มคก./ลบ.ม. ภาคกลางและตะวันตก เกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ ตรวจวัดได้ 43-77 มคก./ลบ.ม. ภาคตะวันออก เกินค่ามาตรฐาน 5 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 35 - 70 มคก./ลบ.ม. ภาคใต้ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 9 - 31 มคก./ลบ.ม. ทั้งนี้ ประชาชนทั่วไปควรเฝ้าระวังสุขภาพ ลดเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น ถ้ามีอาการทางสุขภาพ ควรปรึกษาแพทย์ สำหรับประชาชนที่อยู่บริเวณพื้นที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (พื้นที่สีแดง) ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น หากมีอาการทางสุขภาพควรปรึกษาแพทย์ สามารถติดตามสถานการณ์ผ่านทางเว็บไซต์ Air4Thai.com และ bangkokairquality.com แอปพลิเคชัน Air4Thai และ AirBKK ขณะที่ พล.อ.อ.นภาเดช ธูปะเตมีย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ (ผบ.ทอ.) กล่าวถึงการดูแลประชาชนในช่วงที่สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 มีค่าสูงขึ้น ว่า เป็นปัญหาระดับชาติ กองทัพอากาศก็เป็นเครื่องมือหนึ่งของรัฐบาล ที่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือ และได้สั่งการไปยังหน่วยงานของเรา ที่มีเครื่องมือยุทโธปกรณ์ เพื่อเช็คสภาพ และทำการตรวจสอบ ว่าจะไม่เป็นบ่อเกิดของPM 2.5 และฝุ่นละอองขนาดเล็ก เช่น รถยนต์ และเครื่องมืออื่นๆ นอกจากนี้ เราพบว่า PM 2.5 จะคลี่คลายด้วยน้ำ ซึ่งกองทัพอากาศมีเครื่องบินที่สามารถโปรยน้ำได้และที่ผ่านมาก็ได้ดำเนินการมาแล้ว หากจำเป็นที่จะต้องขึ้นทำอีก เราก็ยินดีที่จะสนับสนุน แต่ยอมรับว่าเป็นเรื่องยากที่จะให้ปัญหานี้หมดไป พร้อมยืนยันว่าเราทำเต็มที่