วันที่ 23 ธ.ค.64 บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้ออกแถลงการณ์ชี้แจงข้อเท็จจริงจากกรณีที่มีการนำเสนอข่าวจากหลายสำนักว่าพรรคพลังประชารัฐเตรียมส่งนายอนุกูล พฤกษานุศักดิ์ ลงสมัครรับเลือกตั้งในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา โดยมีการระบุว่านายอนุกูล พฤกษานุศักดิ์ เป็นทายาทเจ้าของบริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) นั้น ทางบริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงว่านายอนุกูล พฤกษานุศักดิ์ ไม่ได้มีตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานหรือเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ แต่อย่างใด

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบัติการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่โปร่งใสในการไม่ยุ่งเกี่ยวหรือทำกิจกรรมใดๆ เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือหรือเอื้อประโยชน์ทางการเมืองแก่พรรคใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะเจาะจง