ธนาคารกรุงไทย แจ้งว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ปี 2565 ธนาคารได้สำรองเงินสดเพื่อรองรับการใช้บริการของลูกค้าประชาชน ทั้งการใช้บริการที่สาขา และ ตู้ ATM ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2565 จำนวน 48,000 ล้านบาท แบ่งเป็นการสำรองสำหรับเขตกทม.จำนวน 8,000 ล้านบาท และเขตภูมิภาคจำนวน 40,000 ล้านบาท เป็นการสำรองสำหรับสาขาธนาคารจำนวน 8,000 ล้านบาท และสำรองสำหรับตู้ ATM จำนวน 40,000 ล้านบาท อย่างไรก็ตามจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ธนาคารขอแนะนำลูกค้าและประชาชนทำธุรกรรมการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อความสะดวกและปลอดภัย