นางสาวหทัยรัตน์ คงชนะ ขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยว่ากรมการขนส่งทางบก เปิดให้มีการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยจังหวัดสุพรรณบุรี สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน (รย.1) รถเก๋ง/ปิคอัพสี่ประตู หมวดอักษร "กพ" วิถีใหม่ ภายใต้สถานการณ์พิเศษ "New Normal Auction วิถีใหม่แห่งการประมูล" เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยจัดประมูลทางอินเตอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 19 ตุลาคม 2564 ปิดการประมูลวันที่ 19 ธันวาคม 2564

ผลการประมูลทะเบีบนรถเลขสวยหมวดอักษร "กพ" วิถีใหม่ ภายใต้สถานการณ์พิเศษ "New Normal Auction วิถีใหม่แห่งการประมูล" จำนวน 301 หมายเลข เป็นเงินจำนวน 22,730,113 บาท นอกจากนี้ทางสำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี ได้นำเลขที่ค้างชำระ ในหมวดอักษร กบ จำนวน 59 หมายเลข ออกมาประมูลใหม่ สามารถทำรายได้เพิ่มอีก 1,832,998 บาท ทำให้การประมูลแบบ "New Normal Auction วิถีใหม่ ซึ่งเป็นครั้งแรกของจังหวัดสุพรรณบุรี มีรายได้จากการประมูลรวมทั้งหมดเป็นเงิน จำนวน 23,903,113 บาท

สำหรับแผ่นป้ายทะเบียนเลขสวย หมวดอักษร "กพ" มีความหมายที่เป็นมงคลคือ "การงานก้าวไกล กำไรเพิ่มพูน" รูปแบบป้ายทะเบียนกราฟิก สีสันสวยงาม มีรูปภาพสัญลักษณ์ที่สำคัญของจังหวัดสุพรรณบุรี เช่น บึงฉวาก หอคอยเฉลิมพระเกียรติ รูปมังกรสวรรค์ ที่บ่งบอกถึงความมีอำนาจ บารมี ความสุข และความปลอดภัย เป็นมงคลแก่ผู้ครอบครอง โดยทะเบียนเลขสวยที่นำออกประมูลจำนวน 301 หมายเลข ประกอบด้วย เลขโฟร์ เลขตอง เลขคู่ เลขตัวเดียว เลขคู่สลับ เลขคู่เหมือน และเลขเรียง ผูที่ประมูลได้สามารถจดทะเบียนได้ทันที หรือจะนำไปใช้กับรถที่จดทะเบียนแล้ว

นางสาวหทัยรัตน์ คงชนะ ขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่าในการประมูลครั้งแรกนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนที่มีความต้องการเลขทะเบียนรถสวยเข้าร่วมประมูลกว่า 500 ราย สำหรับเลขที่ราคาสูงสุดได้แก่ หมายเลข กพ 9999 สุพรรณบุรี ราคา 1,111,111 บาท ผู้ที่ชนะการประมูลได้นายชนภัช เกษตรเจริญกิจ นักธุรกิจ ชาวอำเภออู่ทอง และเลขทะเบียนที่ราคาต่ำสุด ได้แก่หมายเลข กพ 4004 สุพรรณบุรี ราคา 21,666 บาท ส่วนหมายเลข กพ 9 สุพรรณบุรีราคา 522,000 บาท กพ 99สุพรรณบุรี ราคา 399,999 และกพ 999 สุพรรณบุรี นายฑีฆวัฒน์ ภูษิต เป็นผู้ชนะการประมูลราคา 819,999 บาท

โดยบรรยากาศการประมูลที่สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรีและผ่านจอคอมพิวเตอร์ เป็นไปอย่างคึกเนื่องจากมีผู้สนใจเข้าร่วมประมูลจำนวนมากทำให้รายได้จากการประมูลทะลุเป้าที่ตั้งไว้ ขณะที่ น.ส.สุกัญญา หมีบังเกิด ผู้ตรวจราชการกรมการขนส่งทางบก และนายชูชีพ พงษ์ไชย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี มาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และขอบคุณผู้ที่เข้าร่วมประมูลทุกคน