เมื่อเร็วๆนี้ ที่สนามฟุตบอล พีบี เมจิกอารีน่า ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายสนอง ดลประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานแถลงข่าวการจัดประกวดมิสแกรนด์ร้อยเอ็ด 2022 ร่วมกับ สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด สโมสร Roi-Et PB United และกองประกวดมิสแกรนด์ร้อยเอ็ด 2022 โดยมีวัตถุประสงค์การจัดประกวดเพื่อเฟ้นหานางงามเป็นตัวแทนจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมการประกวดเวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2022 ภายในเดือนกุมภาพันธ์ เพื่อเป็นการเชื่อมสายสัมพันธ์และเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอันดีงามของแต่ละจังหวัด เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อจังหวัด กระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัด และส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวในจังหวัด สำหรับกิจกรรมการประกวดมิสแกรนด์ร้อยเอ็ด 2022 รอบตัดสิน จะมีขึ้นในวันที่ 19 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประดับฟ้า โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เริ่มตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป นายสนอง ดลประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวถึงการจัดประกวดมิสแกรนด์ร้อยเอ็ด 2022 ครั้งนี้ ว่า ถือเป็นการเปิดเมืองร้อยเอ็ด เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ที่จะก่อให้เกิดรายได้เข้ามาสู่จังหวัด โดยทางจังหวัดได้เตรียมความพร้อม สำหรับการประกวด ที่เริ่มตั้งแต่ในด้านมาตรการโควิด-19 ทั้งผู้เข้าประกวด และผู้เข้ารับชมในงานต้องผ่านผลการตรวจ ATK และปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T ของทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ในด้านการรักษาความปลอดภัย ทางด้านการเดินทางชีวิตและทรัพย์สิน ได้เน้นย้ำทางเจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายความมั่นคงให้สอดส่องดูแลอย่างเข้มงวด ซึ่งในด้านสถานประกอบการ ทางโรงแรมก็ได้เตรียมความพร้อมทั้งที่พัก อาหาร โดยร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน นำสินค้า ผ้าไทย อาหาร รวมถึงของดีเมืองร้อยเอ็ดมาจัดจำหน่าย โดยให้เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อำนวยความละดวก เตรียมสถานที่ เพราะนอกเหนือจากการประกวดมิสแกรนด์ร้อยเอ็ด 2022 จังหวัดร้อยเอ็ดยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ อาทิ หอโหวดร้อยเอ็ด พระมหาเจดีย์ชัยมงคล เป็นต้น ที่อยากเชิญนักท่องเที่ยวทุกท่านมาเยี่ยมชม และสัมผัส ต่อไป