เมื่อวันที่ 20 ธ.ค.64 นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าฯกทม.ลงเรือตรวจความพร้อมการเดินเรือไฟฟ้าในคลองแสนแสบ โดยมี นายประพาส เหลืองศิรินภา ผอ.สำนักการจราจรและขนส่ง พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักการระบายน้ำ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สำนักงานเขตในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้ข้อมูลและลงเรือตรวจความพร้อมจากท่าเรือวัดศรีบุญเรือง เขตบางกะปิ ถึงท่าเรือตลาดมีนบุรี เขตมีนบุรี

รองผู้ว่าฯกล่าวว่า ได้ลงพื้นที่ตรวจเส้นทาง เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดให้บริการแก่ประชาชน เนื่องด้วยกทม.จะจัดการเดินเรือในคลองแสนแสบช่วงตั้งแต่ท่าเรือวัดศรีบุญเรือง จนถึงท่าเรือสำนักงานเขตมีนบุรี ซึ่งเป็นส่วนต่อขยายทำให้ประชาชนสามารถเดินทางเชื่อมต่อจนถึงมีนบุรีได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยให้บริการด้วยเรือโดยสารไฟฟ้าที่ทำให้เกิดคลื่นน้อย มีเสียงเบา ไม่มีการปล่อยของเสียลงคลอง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะและไม่เกิดการเผาไหม้น้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน โดยสำนักการจราจรและขนส่ง ได้ต่อเรือโดยสารไฟฟ้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งหมด 12 ลำ เรือมีขนาด 40 ที่นั่ง ความยาว 12.50 ม. ความกว้าง 3.20 ม. ระยะกินน้ำลึก 0.60 ม. ความสูงจากระดับน้ำ 2.60 ม. ความเร็วสูงสุด 17 กม/ชม. ความเร็วใช้งาน 10-15 กม./ชม. พร้อมที่นั่งสำหรับผู้พิการที่ใช้รถเข็นวิลแชร์ 2 จุด และจุดแขวนจักรยานสำหรับผู้ที่ใช้จักรยานในการเดินทาง 2 จุด

เรือโดยสารไฟฟ้าประกอบด้วย เครื่องยนต์ไฟฟ้าติดท้าย 2 เครื่อง พร้อมระบบโซล่าร์เซลล์ เรือลำนี้ใช้วิธีสลับแบตเตอรี่ที่ท่าเรือ โดยยกแบตเตอรี่ออกจากเรือและนำแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มแล้วใส่แทน ระยะเวลาชาร์จจาก 0-100 % ใช้เวลาเพียง 90-120 นาที ในการชาร์จ 1 ครั้ง สามารถวิ่งได้ประมาณ 2-3 ชม. ในส่วนท่าเทียบเรือที่จะใช้ในเส้นทางเดินเรือมีทั้งหมด 12 ท่า ได้แก่ 1.ท่าเรือวัดศรีบุญเรือง จุดเชื่อมต่อระหว่างเรือโดยสารของเอกชนกับเรือโดยสารของกรุงเทพมหานคร 2.ท่าเรือห้างพาซิโอ ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อระบบขนส่ง ล้อ ราง เรือ 3.ท่าเรือที่กรุงเทพมหานครก่อสร้างใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 8 ท่า เพื่อให้บริการได้ต่อเนื่องในเส้นทาง ได้แก่ ท่าเรือโรงเรียนพร้อมมิตรพิทยา ท่าเรือเสรีไทย 26 ท่าเรือคลองระหัส ท่าเรือหมู่บ้านร่มไทร ท่าเรือสุเหร่าแดง ท่าเรือชุมชนหลอแหลใหญ่ ท่าเรือตลาดมีนบุรี และท่าเรือสำนักงานเขตมีนบุรี 4.ท่าเรือที่ใช้เปลี่ยนถ่ายผู้โดยสารบริเวณประตูน้ำบางชัน 2 ท่า ในส่วนการบริหารจัดการเดินเรือกรุงเทพมหานครจะเปิดเดินเรือ คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างในเดือนมกราคม 65 โดยว่าจ้างผู้รับจ้างจัดการเดินเรือตั้งแต่ท่าเรือวัดศรีบุญเรือง ถึงท่าเรือสำนักงานเขตมีนบุรี ระยะทางประมาณ 10.50 กม. ใช้เรือโดยสารไฟฟ้าให้บริการจำนวน 12 ลำ กำหนดให้บริการทุกวัน ในวันราชการตั้งแต่เวลา 05.30 -20.30 น. วันหยุดราชการตั้งแต่เวลา 06.00-19.00 น. คาดว่าจะเปิดให้บริการได้ประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์ 65 ในช่วง 2-3 เดือนแรกจะให้บริการฟรี จากนั้นจะเก็บค่าโดยสารในอัตรา 15 บาทตลอดสาย

รองผู้ว่าฯกล่าวอีกว่า ทั้งนี้ รัฐบาลมีนโยบายจัดการคลองและชุมชนริมคลองในกทม. โดยเฉพาะคลองลาดพร้าว คลองเปรมประชากร และคลองแสนแสบ เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ และปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองให้สะอาดสวยงาม ซึ่งกรุงเทพมหานครมีโครงการที่เป็นไปตามนโยบายด้วยการจัดการเดินเรือโดยสารสาธารณะด้วยเรือไฟฟ้าในคลองแสนแสบ เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น เนื่องจากช่วยลดเวลาเดินทาง ลดปัญหาจราจรที่หนาแน่นบนถนน และรักษาสภาพแวดล้อมให้ปลอดมลพิษ