เขียนโดย เหมา ตงตง ปีนี้เป็นวาระครบรอบ 100 ปีการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีน และครบรอบ 20 ปี การเข้าร่วมองค์การการค้าโลกของจีน ในช่วงเวลาสำคัญที่ทั่วโลกกำลังต่อสู้กับโควิด-19 และขับเคลื่อนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ งานมหกรรมแสดงสินค้านำเข้านานาชาติแห่งประเทศจีน (CIIE) ครั้งที่ 4 (นครเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน) กลับประสบความสำเร็จอย่างงดงาม ถือเป็นงานยิ่งใหญ่ทางเศรษฐกิจและการค้าที่จัดขึ้นอย่างยอดเยี่ยมและมีผลลัพธ์มากมายที่น่าชื่นชม แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จที่สำคัญของจีนในการป้องกันและควบคุมการระบาด และการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม อีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจอันแน่วแน่ของจีนที่จะผลักดันการเปิดประเทศในระดับสูงและการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก สุนทรพจน์ปธน.สี จิ้นผิง ส่งสัญญาณการเปิดประเทศอย่างทรงพลังสู่ทั่วโลก ค่ำวันที่ 4 พฤศจิกายน ปี 2021 ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง กล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อ "ให้สายลมแห่งการเปิดกว้างนำความอบอุ่นมาสู่โลก" ในพิธีเปิดงาน CIIE ครั้งที่ 4 โดยผู้นำของประเทศไทย อาร์เจนตินา คาซัคสถาน แซมเบีย อิตาลี ฟิจิ และผู้นำขององค์กรระหว่างประเทศ เช่น องค์การการค้าโลก(WTO) และการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (UNCTAD) ได้เข้าร่วมพิธีเปิดและกล่าวสุนทรพจน์ทางออนไลน์ นายหวัง ฉีซาน รองประธานาธิบดีจีนได้เข้าร่วมพิธีเปิด เยี่ยมชมนิทรรศการพิเศษ "หลักเขตบอกระยะทางแห่งการเปิดประเทศ หน้าใหม่แห่งความร่วมมือและชัยชนะร่วมกัน - ครบรอบ 20 ปีการเข้าร่วมองค์การการค้าโลกของจีน" และได้ตรวจเยี่ยมนิทรรศการวิสาหกิจ นายหู ชุนหวา รองนายกรัฐมนตรีจีน และ นายหลี่ เฉียง เลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำนครเซี่ยงไฮ้ ได้เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยมีแขกผู้มีเกียรติระดับรัฐมนตรีขึ้นไปจำนวน 133 คน จาก 106 ประเทศและองค์กรระหว่างประเทศเข้าร่วมพิธีเปิดทางออนไลน์ สุนทรพจน์ของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง เรียนรู้จากอดีตและชี้นำอนาคต ได้สรุปผลสำเร็จของจีนในช่วง 20 ปี ตั้งแต่เข้าร่วมองค์การการค้าโลกอย่างรอบด้าน ได้ประกาศมาตรการต่างๆ ของจีนในการขยายการเปิดกว้างในขั้นต่อไป แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจในการเปิดประเทศของจีน ชี้ให้เห็นถึงทิศทางแห่งการเปิดกว้างและความร่วมมือ พิสูจน์ให้เห็นถึงจิตสำนึกและความรับผิดชอบของจีนในการแบ่งปันโอกาส อำนวยประโยชน์แก่กันและมีชัยชนะร่วมกันกับโลก ส่งเสียงแห่งยุคสมัยที่ทรงพลังในการบรรลุฉันทามติการพัฒนาและส่งเสริมผลประโยชน์และมีชัยชนะร่วมกัน ได้รับการยอมรับอย่างสูงและชื่นชมอย่างกว้างขวางจากผู้เข้าร่วมงานและแวดวงต่างๆ ทั้งในจีนและต่างประเทศ การจัดกิจกรรมฟอรั่มในรูปแบบต่างๆ สะท้อนผลลัพธ์ความร่วมมือและการเปิดกว้างฟอรั่มระดับสูง "ครบรอบ 20 ปีการเข้าร่วมองค์การการค้าโลกของจีน: อำนวยประโยชน์แก่กันมีชัยชนะร่วมกัน ร่วมกันสร้างอนาคต" ประสบความสำเร็จอย่างสมบูรณ์ นายหวัง ฉีซาน รองประธานาธิบดีจีนเข้าร่วมงานและกล่าวสุนทรพจน์ แสดงให้เห็นถึงจุดยืนที่มีมาโดยตลอดของจีนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกาภิวัตน์และความร่วมมือที่เปิดกว้างของโลก พิสูจน์ให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ของจีนในการปกป้องระบบการค้าพหุภาคี ซึ่งได้กลายเป็นหนึ่งในไฮไลท์ของงาน CIIE ในครั้งนี้ ระหว่างการจัดงานยังมีการจัดนิทรรศการพิเศษในหัวข้อ "ครบรอบ 20 ปีการเข้าร่วมองค์การการค้าโลกของจีน" ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จอันรุ่งโรจน์ของการเปิดประเทศอย่างรอบด้านของจีนในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่การประชุมสมัชชาใหญ่ผู้แทนพรรคคอมมิวนิสต์จีนทั่วประเทศครั้งที่ 18 เป็นต้นมา และสถานการณ์ใหม่แห่งการเปิดประเทศยุคใหม่ในระดับสูง ได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางจากทูตานุทูตของหลายประเทศในจีน ผู้ประกอบการที่ร่วมงานนิทรรศการ กลุ่มซื้อขาย ตลอดจนผู้เข้าร่วมงานอื่นๆ “ฟอรั่มหงเฉียว” นอกจากจัดฟอรั่มหลักและฟอรั่มระดับสูงตามธีม "เศรษฐกิจโลกภายใต้การเปลี่ยนแปลงรอบศตวรรษ:ความร่วมมือทางเศรษฐกิจทั่วโลกในยุคหลังการระบาดของโควิด-19" ยังจัด 12 ฟอรั่มย่อยและงานสัมมนาระหว่างประเทศและเปิดตัว"รายงานว่าด้วยการเปิดกว้างของโลก 2021" ด้วยรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ โดยมีเจ้าหน้าที่รัฐบาล คณะทูตานุทูตในจีน นักวิชาการที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ ผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทชั้นนำ 500 อันดับแรกและวิสาหกิจที่ทรงอิทธิพลในแขนงงานต่างๆ ของโลกกว่า 150 คนเข้าร่วมการอภิปราย และมีแขกผู้มีเกียรติกว่า 2,000 คน จากแวดวงต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรม ฟอรั่มยึดมั่นในการพัฒนาแบบเปิดกว้างและการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม หัวข้อฟอรั่มครอบคลุมถึงการพัฒนาสีเขียว เศรษฐกิจดิจิทัล แนวโน้มใหม่ด้านการบริโภค และอื่นๆ ได้เสนอเวทีแลกเปลี่ยนระดับสูงแก่แขกผู้มีเกียรติในแวดวงการเมือง ธุรกิจ และวิชาการจากทั่วโลก มีขอบเขตการเผยแพร่ที่กว้างมากขึ้น ทรงอิทธิพลต่อแวดวงต่างๆ อย่างกว้างขวางและได้ผลลัพธ์ที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ในงานสัมมนาระหว่างประเทศและเปิดตัว "รายงานว่าด้วยการเปิดกว้างของโลก 2021" ได้มีการเผยแพร่ "ดัชนีการเปิดกว้างของโลก" เป็นครั้งแรก โดยได้ประเมินระดับการเปิดกว้างตั้งแต่ปี 2008 ของ 129 เขตเศรษฐกิจทั่วโลก  จัดนิทรรศการระดับประเทศและนิทรรศการของวิสาหกิจอย่างมีคุณภาพด้วยรูปแบบเชิงสร้างสรรค์ นิทรรศการระดับประเทศจัดขึ้นทางออนไลน์เป็นครั้งแรก โดยใช้เทคโนโลยีการสร้างแบบจำลอง 3 มิติในการจัดเตรียมห้องนิทรรศการดิจิทัลสำหรับ 58 ประเทศ และ 3 องค์กรระหว่างประเทศ ซึ่งต่างได้จัดแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จด้านการพัฒนา อุตสาหกรรมที่มีความเหนือกว่า การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม วิสาหกิจตัวแทน และเนื้อหาที่น่าตื่นเต้นอื่นๆ อย่างเต็มที่ ผ่านแพลตฟอร์มนิทรรศการระดับประเทศ ประธานาธิบดีไซปรัส รักษาการนายกรัฐมนตรีฟิจิ เจ้าหน้าที่ระดับรัฐมนตรีของประเทศซีเรีย สปป.ลาว สเปน มอลตา ออสเตรีย คูเวต ตรินิแดดและโตเบโก ตลอดจนผู้อำนวยการใหญ่องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ ฯลฯ ต่างได้แสดงความชื่นชมงาน CIIE ในการส่งเสริมความร่วมมือและการเปิดกว้างของทั่วโลก แสดงการยอมรับบทบาทงาน CIIE ในการขับเคลื่อนการสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันของมนุษยชาติ นิทรรศการระดับประเทศได้ดึงดูดความสนใจจากชาวเน็ตจำนวนมากทั้งในจีนและต่างประเทศ ซึ่งถือเป็นการทดลองที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมการไปมาหาสู่กันระหว่างประเทศ “แวดวงพันธมิตร” ของงาน CIIE ครั้งนี้ได้ขยายตัวอีกระดับ โดยบริษัทต่างๆ จากทั้งประเทศที่พัฒนาแล้ว ประเทศกำลังพัฒนา และประเทศด้อยพัฒนาที่สุดล้วนเข้าร่วมนิทรรศการอย่างแข็งขัน ซึ่งรวมถึงบริษัทชั้นนำ 500 อันดับแรกและวิสาหกิจที่ทรงอิทธิพลในแขนงงานต่างๆ ทั่วโลกจำนวน 281 แห่ง ในจำนวนนี้มีประมาณ 40 บริษัทเป็น “เพื่อนใหม่” ที่เปิดตัวในงาน CIIE ครั้งนี้เป็นครั้งแรก และมีมากกว่า 120 บริษัทเป็น “เพื่อนเก่า ” ที่เข้าร่วมงาน CIIE ต่อเนื่องกันทั้ง 4 ครั้ง ไฮไลท์ของพื้นที่นิทรรศการวิสาหกิจทั้ง 6 โซนนั้นมีจำนวนมาก โซนจัดแสดงสินค้าอาหารและสินค้าเกษตรเป็นโซนที่มีจำนวนประเทศร่วมจัดแสดงมากกว่าโซนอื่น อาหารเลิศรสทั่วโลกที่นำมาจัดแสดงโดยบริษัทมากกว่า 1,200 แห่งจาก 102 ประเทศ ทำให้ผู้บริโภคได้สัมผัสกับ "งาน CIIE ที่เลิศรส" โซนจัดแสดงยานยนต์ได้รวมกลุ่มบริษัทยานยนต์ 10 อันดับแรกของโลก แสดงให้เห็นถึงผลสำเร็จด้านการพัฒนาล่าสุดและวิสัยทัศน์ในอนาคตของอุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลกอย่างครอบคลุม โซนจัดแสดงอุปกรณ์ทางเทคนิคได้จัดแบ่งพื้นที่นิทรรศการเฉพาะด้าน เช่น แผงวงจรรวม อุตสาหกรรมดิจิทัล พลังงานคาร์บอนต่ำและเทคโนโลยีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดยมีพื้นที่รวมกว่า 30,000 ตารางเมตร โซนจัดแสดงสินค้าอุปโภคบริโภคมีพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการมากกว่า 90,000 ตารางเมตร ซึ่งเป็นพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการที่ใหญ่ที่สุด แบรนด์เครื่องสำอางชั้นนำ 10 อันดับแรกและสินค้าอุปโภคบริโภคแฟชั่นระดับไฮเอนด์เจ้าใหญ่ 3 อันดับแรกของโลก ได้เปิดตัวอย่างพร้อมเพรียงกันเป็นครั้งแรก โซนจัดแสดงสินค้าและรายการการแข่งขันกีฬาได้เน้นการแสดงด้านน้ำแข็งและหิมะ โซนจัดแสดงอุปกรณ์การแพทย์ ยารักษาโรคและการดูแลสุขภาพได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีใหม่เป็นครั้งแรกรวม 135 รายการ มากเป็นอันดับหนึ่งในทั้งหกโซนอย่างต่อเนื่องอีกครั้ง โซนจัดแสดงการค้าภาคบริการมุ่งเน้นไปที่การเผยแพร่การประยุกต์ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล การสร้างฉากใหม่และรูปแบบธุรกิจใหม่สำหรับการค้าภาคบริการ ส่วนพื้นที่จัดแสดงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมซึ่งเพิ่งเปิดตัวใหม่เป็นครั้งแรกในปีนี้ก็ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง ระหว่างการจัดงาน CIIE ในครั้งนี้ พันธมิตรผู้ร่วมจัดแสดงยังได้จัดกิจกรรมมากกว่า 20 ครั้ง คณะกรรมการพิเศษในด้านต่างๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของอุตสาหกรรม การป้องกันโรคระบาดและสาธารณสุข เป็นต้น ต่างได้เผยแพร่รายงานเฉพาะด้าน เพื่อช่วยให้บริษัทได้รับข้อมูลที่เชื่อถือได้และเข้าใจแนวโน้มการพัฒนาทางธุรกิจ การดำเนินกิจกรรมสนับสนุน การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม การป้องกันและควบคุมโรคระบาดเป็นไปได้ด้วยดีและมีประสิทธิผล งาน CIIE ปีนี้ได้จัดกิจกรรมสนับสนุน 6 ประเภท รวม 95 ครั้ง ซึ่งรวมถึงการอธิบายนโยบาย การจับคู่เจรจาการค้า การลงนามในสัญญา และการส่งเสริมการลงทุน เป็นต้น เพื่อขยายบทบาทเชิงบวกอย่างเต็มที่ในการส่งเสริมการซื้อขายในงานนิทรรศการ การลงทุนซึ่งกันและกัน และความร่วมมือทางอุตสาหกรรม เป็นต้น กิจกรรมต่างๆ จัดขึ้นโดยหน่วยงานระดับสูง องค์กรระหว่างประเทศที่ทรงอิทธิพล เช่น องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ ศูนย์การค้าระหว่างประเทศ ( International Trade Centre) และองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ได้เป็นเจ้าภาพจัดฟอรั่มระหว่างประเทศระดับไฮเอนด์หลายครั้ง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคารประชาชน สำนักงานใหญ่กำกับดูแลตลาด สำนักงานกำกับดูแลยารักษาโรคแห่งชาติ สำนักงานประกันการรักษาพยาบาลแห่งชาติและหน่วยงานส่วนกลางอื่นๆ ของจีนได้จัดกิจกรรมในธีมพิเศษต่างๆ หลายครั้ง การเจรจาธุรกิจและลงนามสัญญาประสบผลลัพธ์ที่ดี กิจกรรมจับคู่เจรจาการค้าและการลงทุนขนาดใหญ่มีความเป็นมืออาชีพที่โดดเด่น โดยเน้นที่หัวข้อการส่งเสริมการลงทุน 5 หัวข้อ โฟกัส 6 อุตสาหกรรมหลัก และเปิดพื้นที่พิเศษ เช่น "หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง" เป็นต้น ตลอดจนปรับปรุงบริการเจรจาธุรกิจทางออนไลน์ เสริมสร้างการจับคู่ทำธุรกรรมซื้อขาย และช่วยผลักดัน " เปลี่ยนผู้จัดแสดงสินค้าเป็นนักลงทุน" จากสถิติพบว่ามีผู้จัดแสดงสินค้า 640 ราย และผู้จัดซื้อ 766 ราย จาก 55 ประเทศเข้าร่วมงานทั้งทางออฟไลน์และออนไลน์ ได้บรรลุความเห็นพ้องต้องกันในความร่วมมือ 273 รายการ ในขณะเดียวกันได้จัดงานส่งเสริมการลงทุน 17 ครั้งและกิจกรรมลงนามสัญญาแบบรวมศูนย์ 80 ครั้ง ผลิตภัณฑ์ที่เปิดตัวใหม่เป็นที่นิยมมาก บริษัทที่มีชื่อเสียงระดับโลก 62 แห่งได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ 123 รายการในโซนเปิดตัวสินค้าใหม่โดยเฉพาะ ซึ่งนับเป็นอัตราการเปิดตัวสินค้าครั้งแรกทั่วโลกที่ค่อนข้างสูง รายการข่าวพิเศษของสถานีวิทยุและโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีนได้ดำเนินการถ่ายทอดสด โดยมีผู้ชมออนไลน์จากแพลตฟอร์มต่างๆ เกือบ 33 ล้านคน ดึงดูดสื่อมวลชนร่วมรายงานข่าวจากสถานที่จัดงานมากยิ่งขึ้น มีไฮไลท์ของการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมจำนวนมาก มีการจัดแสดงโครงการมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ทั้งหมด 261 โครงการ ซึ่งรวมถึงโครงการระดับโลก 7 โครงการ และโครงการระดับชาติ 142 โครงการ มีการเปิดตัว "แบรนด์เก่าแก่แห่งประชาชาติจีน" 104 แบรนด์ และมีการจัดแสดงวัฒนธรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ 62 ครั้ง โดยมณฑลเหอเป่ย เจ้อเจียง และเขตทิเบต เป็นต้น ซึ่งได้สร้างบรรยากาศการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมอย่างคึกคัก การป้องกันและควบคุมโรคระบาดได้บรรลุเป้าหมายซึ่งก็คือ “จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 เป็นศูนย์ การระบาดเป็นศูนย์ และอุบัติเหตุเป็นศูนย์ ” ในช่วงเวลาจัดงาน CIIE ปีนี้ ภายในประเทศจีนได้เกิดการระบาดแบบประปรายของโควิด-19 ในหลายพื้นที่ ทำให้มีพื้นที่ความเสี่ยงสูง 8 แห่ง และพื้นที่เสี่ยงปานกลาง 80 แห่งทั่วประเทศ โควิด-19 ที่เข้ามาจากต่างประเทศมีแนวโน้มแพร่กระจาย การประกันการป้องกันและควบคุมโควิด-19 ให้ปลอดภัยอย่างสมบูรณ์และไม่เกิดความผิดพลาดแม้แต่น้อยนั้น ถือเป็นความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ เรายืนหยัดปฏิบัติตามแผนโดยรวมที่ได้รับอนุมัติจากรัฐบาลกลางและแผนพิเศษสำหรับภายในหอนิทรรศการซึ่งได้รับการอนุมัติจากภาครัฐของนครเซี่ยงไฮ้ โดยเน้นที่ความสะอาดสามด้านอันได้แก่ "คน สิ่งของ และสถานที่" และใช้มาตรฐานสูงสุดและเข้มงวดที่สุด เพื่อเสริมสร้างการกำกับดูแลการเข้าสู่สถานที่จัดงาน เสริมสร้างการบริหารผู้คนในสถานที่จัดงาน จึงได้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในด้านการป้องกันและควบคุมโควิด-19 รวมตัวกันบนแพลตฟอร์ม CIIE ร่วมกันรับสายลมฤดูใบไม้ผลิแห่งการเปิดกว้างของจีน ในฐานะเป็นแพลตฟอร์มของจีนในการขยายการเปิดกว้างระดับสูงและแบ่งปันโอกาสการพัฒนากับโลก งาน CIIE มีบทบาทสำคัญอย่างเด่นชัดในสี่ด้าน อันได้แก่ การจัดซื้อจัดจ้างระหว่างประเทศ การส่งเสริมการลงทุน การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ความร่วมมือและการเปิดกว้าง ได้กลายเป็นหน้าต่างสาธิตการขับเคลื่อนการสร้างโครงสร้างใหม่แห่งการพัฒนา การที่งาน CIIE ครั้งที่ 4 จัดขึ้นตามกำหนดเวลาได้นั้นแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจอันเด็ดเดี่ยวแน่วแน่ของจีนในการเปิดประเทศในระดับสูง และส่งเสริมการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ได้อัดฉีดแรงผลักดันใหม่แก่การฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน ซึ่งถือเป็นบทบาทเชิงบวกอันทรงคุณค่าต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก