วันที่ 2 ธ.ค.2564 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)​ เปิดเผยจำนวนตัวเลขผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)​ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 พ.ย. 2564 สำหรับการเลือกตั้งนายกอบต.มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 27,386,272 คน ส่วนมีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง จำนวน 20,424,603 คน คิดเป็นร้อยละ 74.58 สำหรับยอดผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกอบต.จังหวัดที่มีจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งมากที่สุด 10 อันดับแรก 1. จังหวัดพัทลุง คิดเป็นร้อยละ 84.97 2. จังหวัดตรัง คิดเป็นร้อยละ 83.38 3. จังหวัดสุราษฎร์ธานี คิดเป็นร้อยละ 83.26 4. จังหวัดสงขลา คิดเป็นร้อยละ 82.76 5. จังหวัดเพชรบุรี คิดเป็นร้อยละ 82.60 6. จังหวัดสระบุรี คิดเป็นร้อยละ 82.55 7. จังหวัดนครนายก คิดเป็นร้อยละ 82.00 8. จังหวัดกระบี่ คิดเป็นร้อยละ 81.98 9. จังหวัดสตูล คิดเป็นร้อยละ 81.89 10. จังหวัดลำพูน คิดเป็นร้อยละ 80.88