เมื่อวันที่ 30 พ.ย.64 นายณัฐชัย ใจเย็น ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี เผยว่า โรงเรียนในทุกสังกัดการศึกษาของ จ.ปราจีนบุรี รวม 480 กว่าแห่ง ตอนนี้ได้ทำการเปิดเรียนแบบออนไซต์แล้ว 50 เปอร์เซ็นต์ ตามความพร้อม โดยโรงเรียนสังกัดการศึกษาเอกชน (สช.) 26 โรงเรียนเปิด 20 แห่งจะเปิดเพิ่มอีก 6 แห่ง ในวันที่ 1 ธ.ค. นี้, อาชีวะเปิดแล้ว 2 แห่ง โดยโรงเรียนในสังกัด สพป.เขต 1ปราจีนบุรี เปิดแล้วทุกโรงเรียน 100 เปอร์เซ็นต์ , กศน.เปิดทุกสังกัด , โรงเรียนสังกัด สพป.เขต 2 เปิดประมาณ 50 แห่ง โรงเรียนโสต และเด็กพิการ 2 แห่งยังไม่เปิด

ทั้งนี้ จากการตรวจเชิงรุกของสาธารณสุขฯ พบว่า เด็กประถมศึกษา ที่ไม่ได้รับวัคซีน โรงเรียนแห่งหนึ่ง อ.เมือง ติดเชื้อไวรัสโควิด ติดจากผู้ปกครองทางบ้าน รายละเอียดต้องให้ต้นสังกัดคือ สพป.เขต 1ปราจีนบุรี ชี้แจงรายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง แต่เบื้องต้นหลังพบผู้ติดเชื้อได้ส่งรักษาที่ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศรในทันที ตามแผนเผชิญเหตุ และสั่งปิดโรงเรียนเพื่องดการแพร่ กระจายเชื้อโควิดโดยด่วน

มีรายงว่า พบคลัสเตอร์นักเรียนระดับประถมศึกษาแห่งหนึ่งใน อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ติดโควิดจำนวน 5 คน หลังเปิดเรียนออนไซต์ โดยติดจากผู้ปกครองทางบ้าน และสั่งปิดโรงเรียนทันที เพื่องดการแพร่กระจายเชื้อ