“สุชาติ” รมว.แรงงาน สั่งจับตาข้อพิพาทแรงงานช่วงสิ้นปี ส่งเจ้าหน้าที่ไกล่เกลี่ยก่อนยื่นขอขึ้นเงินเดือน เงินโบนัส สวัสดิการ เฝ้าระวังกิจการและพื้นที่กลุ่มเสี่ยง โดยยึดหลักสุจริตใจเจรจาด้วยเหตุผล นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ช่วงใกล้สิ้นปี 2564 นี้ ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างของสถานประกอบกิจการหลาย ๆ แห่ง ใกล้จะสิ้นสุดลงตามระยะเวลาที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกัน จึงมีการแจ้งข้อเรียกร้องเพื่อปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างเดิม ซึ่งสถานประกอบกิจการจำนวนมากโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมและบริการได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ทำให้สูญเสียรายได้จากการดำเนินธุรกิจ เมื่อมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง มีการเรียกร้องขอขึ้นเงินเดือน เงินโบนัสและสวัสดิการต่าง ๆ อาจไม่เป็นที่พอใจต่อทั้งสองฝ่ายและเกิดเป็นข้อพิพาทแรงงานได้ เรื่องดังกล่าวอยู่ในความห่วงใยของรัฐบาล โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลด้านนโยบายของกระทรวงแรงงาน ได้สั่งการให้กระทรวงแรงงาน ทำความเข้าใจกับนายจ้าง และลูกจ้าง ให้ยึดหลักความเป็นจริงของผลประกอบการของแต่ละสถานประกอบกิจการ มาเป็นองค์ประกอบพื้นฐานในการพิจารณาปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง จึงได้มอบหมายให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปทำความเข้าใจและช่วยไกล่เกลี่ยให้ได้ข้อยุติในสถานประกอบกิจการก่อนที่จะมีการแจ้งข้อเรียกร้องเพื่อปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างเดิม เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาข้อพิพาทแรงงานที่อาจเกิดขึ้นได้ ด้านนายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้จับตาเฝ้าระวังปัญหาข้อพิพาทแรงงานดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานประกอบกิจการประเภทผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์ประกอบยานยนต์และเครื่องยนต์ สถานประกอบกิจการประเภทโรงแรมและการท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังได้เฝ้าระวังในเขตพื้นที่ ระยอง ชลบุรี สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา กรุงเทพมหานคร ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยาและปทุมธานี เนื่องจากพบว่ามีข้อเรียกร้องมากตามลำดับในช่วงปลายปี หากพบว่ามีสัญญาณที่อาจก่อให้เกิดข้อพิพาทแรงงานก็จะเร่งส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปทำความเข้าใจและช่วยไกล่เกลี่ยให้ได้ข้อยุติในพื้นที่โดยเร็วที่สุด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาข้อพิพาทแรงงาน ทั้งนี้ ขอฝากเตือนนายจ้าง ลูกจ้างให้เจรจากันด้วยเหตุผล ยึดหลักแรงงานสัมพันธ์แบบหุ้นส่วน นายจ้างควรชี้แจงข้อเท็จจริงถึงผลประกอบกิจการที่ผ่านมา เพื่อทำความเข้าใจกับลูกจ้างอย่างตรงไปตรงมาโดยยึดหลักสุจริตใจ และขอให้ทั้งสองฝ่ายคำนึงถึงสิทธิ หน้าที่ภายใต้กรอบของกฎหมายและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข