ศอ.บต. ร่วมสร้างโอกาสให้กับผู้ได้รับผลกระทบฯ เดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ 112 คน พร้อมอำนวยพรให้ประกอบพิธีอุมเราะห์ประสบความสำเร็จ ตามเป้าหมายอุมเราะห์ “เปลี่ยนชีวิต เปลี่ยนสังคม” และเป็นครั้งแรกในรอบ 2 ปี จากผลกระทบของโควิด-19

วันที่ 28 พ.ย.64 ที่ท่าอากาศยานนราธิวาส พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. พร้อมด้วยนายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายซาฟีอี เจ๊ะเลาะ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำ จ.นราธิวาส ร่วมพิธีส่งและอำนวยพรให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมสนับสนุนการประกอบพิธีอุมเราะห์แก่ผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปีงบประมาณ 2564 ฮิจเราะห์ศักราช 1442  ซึ่งรัฐบาล โดย ศอ.บต. ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง และในปีนี้ถือเป็นการดำเนินการครั้งแรกในรอบ 2 ปี นับเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ซึ่งประเทศซาอุดิอาระเบียได้ผ่อนปรนมาตรการในการเข้า - ออกของชาวต่างชาติ โดยยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการที่ประเทศซาอุดิอาระเบียได้วางไว้อย่างเข้มงวด

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมสนับสนุนการประกอบพิธีอุมเราะห์แก่ผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2564 โดยขอให้ทุกคนประกอบพิธีอุมเราะห์ประสบความสำเร็จที่ตั้งเป้าไว้ ซึ่งการเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ครั้งนี้ถือเป็นภารกิจที่สำคัญและเป็นโอกาสที่ดีที่สุดของพี่น้องชาวไทยมุสลิม
ที่ได้เดินทางไปสถานศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาที่ตนเองนับถือ ซึ่งทุกคนถือเป็นทูตของประเทศไทย ในการไปทำหน้าที่ในฐานะคนไทย และเมื่อกลับมาแล้วขอให้ทุกคนกลับมาทำประโยชน์ให้กับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นคนดีของครอบครัว เป็นคนดีของสังคม และช่วยกันสร้างสรรค์ความสุข ความเจริญให้กับประเทศชาติ และที่สำคัญการเดินทางไปในครั้งนี้ขอให้เป็นการประกอบพิธีอุมเราะห์ “เปลี่ยนชีวิต เปลี่ยนสังคม” อย่างที่ทุกคนตั้งใจไว้

ขณะที่ทางด้านนายซาฟีอี เจ๊ะเลาะ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาสได้ร่วมขอดูอาร์ เพื่อเป็นการขอพรให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนได้ดำเนินการประกอบพิธีอุมเราะห์สำเร็จดังที่ตั้งใจไว้ ตลอดจนเดินทางด้วยความสวัสดิภาพ พร้อมเน้นย้ำการดูแลตนเองตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค โควิด - 19

ทางด้านนางรอฮาณี กลูแบ ผู้ที่ได้เดินทางไปร่วมพิธีอุมเราะห์ ซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ บอกว่า รู้สึกดีใจ และปลึ้มใจ ที่ได้ไปแสวงบุญในครั้งนี้ และอยากขอบคุณศอ.บต.ที่ให้โอกาสในครั้งนี้

ส่วนผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมสนับสนุนการประกอบพิธีอุมเราะห์แก่ผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งผู้ที่ร่วมพิธีอุมเราะห์ ต่างดีใจที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ เพราะถือเป็นการสร้างโอกาส สร้างความเท่าเทียมให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบฯทุกคน ซึ่งทุกคนที่เป็นชาวไทยมุสลิมนั้นมีความมุ่งหวังอย่างมากที่จะเดินทางไปดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ณ นครมาดีนะห์ ประเทศซาอุเดียอาระเบีย เชื่อว่าการประกอบพิธีอุมเราะห์จะเป็นอุมเราะห์ที่เปลี่ยนชีวิต เปลี่ยนท่าทีชายแดนภาคใต้ด้วยกัน ซึ่งอาจจะต้องเริ่มจากตนเอง ครอบครัว ตลอดจนสังคม

สำหรับ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 112 คน ประกอบด้วย พื้นที่ จ. สงขลา 3 คน , จ. ปัตตานี 31 คน , จ.ยะลา 34 คน และนราธิวาส 44 คน แบ่ง แบ่งการเดินทางออก 2 รุ่น โดยวันนี้เป็นการเดินทางรุ่นที่ 1 จำนวน 55 คน และรุ่นที่ 2 จำนวน 57 คน เดินทางวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 นี้ ซึ่งในรุ่นที่ 2 จะมีการจัดพิธีส่งและอำนวยพรให้เช่นเดียวกัน