โฆษก ศบค.ตรัง เผย จังหวัดตรังมีผู้ป่วยโควิด 19 ที่รักษาหายวันนี้ 102 ราย รักษาหายสะสม 14,867 ราย เสียชีวิตเพิ่มเติม 2 ราย

วันนี้ (28 พ.ย.64) นายแพทย์ตุลกานต์ มักคุ้น นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลตรัง ในฐานะโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดตรัง กล่าวว่า ผู้ป่วยที่รักษาหายเพิ่ม 102 ราย รักษาหายรวม 14,867 ราย มีผู้ป่วยโควิด 19 ยังคงรักษาใน รพ. 641 ราย ไม่มีอาการหรือมีอาการน้อย 475 ราย ปานกลาง 149 ราย ให้ออกซิเจน 5 ราย ให้ออกซิเจนแรงดันสูง 9 ราย ใช้เครื่องช่วยหายใจ 3 ราย

โดยในวันนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ต่อวันเฉลี่ยใน 7 วันเฉพาะในจังหวัดตรัง 112 ราย รวมที่มารักษาด้วย 118 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติม 2 ราย ทำให้มียอดเสียชีวิตสะสม 79 ราย และจังหวัดตรังได้ดำเนินการฉีดวัคซีนเข็ม 1 ไปแล้ว จำนวน 442,289 ราย คิดเป็นร้อยละ 70.13 และจำนวนผู้ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม จำนวน 376,371 ราย คิดเป็นร้อยละ 59.67จากกลุ่มเป้าหมาย 630,707 ราย

นอกจากนี้ จังหวัดตรัง ได้ทำการตรวจหาเชื้อ SARs-COV-2 โดยดำเนินการไปแล้วทั้งสิ้น 113,429 ราย พบผลบวก(ติดเชื้อ) 15,785 ราย วันนี้มีการ Swab 143 ราย ยังเน้นย้ำมาตรการการรักษามาตรการส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโควิด 19 ในวันนี้ได้มีการตรวจ RT-PCR เป็นบวก จำนวน 109 ราย จากการตรวจ 168 ราย คิดเป็น 64.88% ตรวจ ATK เป็นบวก 211 ราย จากการตรวจ 1,947 ราย คิดเป็น 10.84% รวมผู้ติดเชื้อ 320 ราย จากการตรวจ 2,115 ราย คิดเป็น 15.13%