พลังมวลชนชาวอำเภอรือเสาะ ขานรับเลือกตั้งอบต.วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ทุกฝ่ายพร้อมให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ มั่นใจจะมีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งตามเป้าหมาย ด้วยความโปร่งใส สุจริต เที่ยงธรรม วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่า นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส/ประธานกกต.อบต.สุวารี พร้อมด้วยนายปริพัตน์ กาปงตะฮีปง ผอ.ร.ร.บ้านตายา (กกต.), นายดานียา เปาะโซ๊ะ ปลัดอำเภอ ผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลสุวารี (กกต.), นายเปาซี มะมิง ปลัดอบต.สุวารี (ผอ.กกต.) ได้ร่วมชี้แจงแนวทางการเตรียมการเลือกตั้งให้กับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) ของตำบลสุวารี จำนวน 8 หมู่บ้าน มี 10 หน่วยเลือกตั้ง หมู่บ้านละ 1 หน่วย ยกเว้นหมู่ที่ 3 บ้านยือลาแป มีจำนวน 3 หน่วยเลือกตั้ง เนื่องจากประชาชนผู้มีสิทธิ์จำนวนมากกว่า 2,200 คน และอยู่ในพื้นที่ห่างไกล คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) มีจำนวน 9 คน, ผู้รักษาความปลอดภัย (อส.) จำนวน 4 นาย, อสม. จำนวน 1 คน ทั้งนี้จากการประชุมชี้แจงคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) และทีมงานกองอำนวยการเลือกตั้ง มีความพร้อมในการเตรียมเลือกตั้งเป็นอย่างดี โดยได้ซักซ้อมในสิ่งที่คาดว่าจะมีปัญหาที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ทันท่วงที โดยเฉพาะกรณีฝนตกหนักก็จะมีการเตรียมแผนสำรองไว้แล้ว อบต.สุวารี มีผู้สมัครนายกอบต.เพียงรายเดียว คือ นายรอฮิง จูมะ ซึ่งเป็นอดีตนายกอบต.สุวารีสมัยที่ผ่านมา สำหรับสมาชิกอบต. มีผู้สมัครรายเดียว 5 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1, 3, 4, 5, 8, ส่วนหมู่ที่ 2 มีผู้สมัคร 3 ราย, หมู่ที่ 6, 7 มีผู้สมัคร 2 ราย ซึ่งไม่มีการแข่งขันอย่างรุนแรงเหมือนตำบลอื่นๆ เพราะประชาชนมีความรักสามัคคี คุยกันด้วยเหตุผล ทุกคนมีสปิริต เคารพกติกา เป็นไปตามความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน แต่พื้นที่ตำบลสุวารีเป็นพื้นที่ที่อยู่ติดเทือกเขายือลาแปที่สูงชัน มีเขตติดต่อกับอำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส และอำเภอรามัน จังหวัดยะลา ซึ่งมักจะเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบค่อนข้างบ่อย จึงต้องระมัดระวังพอสมควร แต่มั่นใจว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ จะดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เพราะพลังมวลชนทุกฝ่ายต่างก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ประชาชนทุกคนมีความตื่นตัวในการที่จะออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง เพื่อจะได้มีผู้บริหารที่จะพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้า และคุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้นในทุกด้าน โดยทีมงานตำบลสุวารีได้มีการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจเป็นอย่างดี และละหมาดวันศุกร์ทุกมัสยิด เพื่อชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจในการเลือกตั้งในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เพื่อให้เลือกคนดีมาพัฒนาบ้านเกิด โดยไม่มีการรับสินบน เพราะผิดกฎหมายเลือกตั้งและผิดหลักศาสนาอิสลามด้วย ทั้งผู้ให้และผู้รับสินบน โดยในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00-17.00 น. ซึ่งเป็นวันเลือกตั้ง คาดว่าประชาชนจะออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างพร้อมเพรียงกัน หากมีปัญหาเกิดขึ้นทางกองอำนวยการอบต.สุวารี เตรียมพร้อมรับแจ้งและแก้ไขปัญหาได้ทันที ที่นางสาวนภัสสร สวัสดิมงคล รองปลัดอบต.สุวารี เบอร์โทร 090-6593556 หรือติดต่อนายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ ประธานกกต.โดยตรง เบอร์โทร 081-8211291 ด้านนายวิชาญ ชัยเศรษฐสัมพันธ์ นายอำเภอรือเสาะ กล่าวว่า อำเภอรือเสาะเป็นอำเภอขนาดใหญ่ที่สุดของจังหวัดนราธิวาส มี 9 ตำบล 72 หมู่บ้าน จำนวน อปท. 10 แห่ง แต่ทางอำเภอได้อำนวยความสะดวกให้กับกกต.อย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งตามทะเบียนราษฎร์ และได้อนุญาตให้สมาชิกอส. ดูแลรักษาความปลอดภัยในการเลือกตั้ง ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เพื่อให้ได้ผู้บริหารเป็นคนดีมาพัฒนาท้องถิ่น โดยจะไม่ให้มีการปฏิบัติที่ผิดกฎหมายเลือกตั้งทุกประการ และยินดีจะให้ความร่วมมือกับกกต.ทุกอย่างตามอำนาจหน้าที่ของฝ่ายปกครอง อีกทั้งได้ประสานกับฝ่ายทหาร ตำรวจให้ดูแลความสงบเรียบร้อยในทุกหน่วยของอบต. 9 แห่ง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนอีกทางหนึ่ง และมีการบริการฉีดวัคซีนหน้าหน่วยเลือกตั้งและทุกอย่างปฏิบัติตามประกาศ (ศบค.) อย่างเคร่งครัด