เมื่อวันที่26 พ.ย.2564 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี โดยนายสัตวแพทย์ จรูญ ชูเกียรติวัฒนา ร่วมบูรณาการกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ออกรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคเฮโมรายิกเซฟติซีเมียหรือโรคคอบวมให้แก่โคเนื้อ จำนวน 234 ตัว ของเกษตรกรในพื้นที่อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี