เมื่อวันที่ 24 พ.ย. กิจกรรมงานนับถอยหลัง 100 วัน สู่งานมหกรรมกีฬาพาราลิมปิกฤดูหนาวปักกิ่ง 2022 จัดขึ้น ณ ศูนย์ว่ายน้ำแห่งชาติจีน ตามรายงานระบุว่า ได้ดึงดูดผู้พิการชาวจีนเข้าสมัครเป็นอาสาสมัครในงานมหกรรมกีฬาครั้งนี้กว่า 2,428 คน และหลังจากผ่านการสัมภาษณ์และขั้นตอนการฝึกอบรมอย่างเข้มงวดแล้ว มีผู้พิการ 19 คนผ่านการอบรม ซึ่งทั้ง 19 คน มีอายุน้อยสุด 19 ปี และอายุมากสุด 63 ปี ทั้งหมดต่างล้วนมีคุณสมบัติที่มีความโดดเด่น มีความสามารถเฉพาะด้านและความทุ่มเทสูง พวกเขาจะได้รับมอบหมายให้ไปประจำสนามแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวและพาราลิมปิกฤดูหนาว 2022 18 แห่ง รวมถึงสถานที่นอกเหนือจากสนามแข่งขัน เพื่อให้บริการแก่นักกีฬาและผู้ที่เกี่ยวข้องในงานมหกรรมกีฬานี้ ทั้งนี้ ภายในกิจกรรมงานดังกล่าวยังได้มีการประกาศเส้นทางส่งต่อคบเพลิงกีฬาพาราลิมปิกฤดูหนาวปักกิ่ง 2022 อีกด้วย ซึ่งจะมีการจัดขึ้น ณ กรุงปักกิ่ง เขตเหยียนชิ่ง และเมืองจางเจียโข่ว ระหว่างวันที่ 2-4 มีนาคม โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมรับและส่งต่อคบเพลิงประมาณ 600 คน ซึ่งงานในวันนั้นจะเป็นประกอบด้วยกิจกรรม 2 ส่วน คือ การเก็บและรวบรวมคบเพลิง และการส่งต่อคบเพลิง การส่งต่อคบเพลิงพาราลิมปิกฤดูหนาวปักกิ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิดในหัวข้อที่ว่า “ต้อนรับการนัดเจอกันท่ามกลางหิมะและน้ำแข็ง มุ่งสู่อนาคตที่งดงาม” และมีคำขวัญที่ว่า “สุขภาพดี มีความสุข มีชีวิตชีวา” ซึ่งตรงกับแนวคิดและคำขวัญของการส่งต่อคบเพลิงโอลิมปิกฤดูหนาวปักกิ่ง 2022 (24 พ.ย.) ภาพบรรยากาศกิจกรรมงานนับถอยหลัง 100 วัน สู่งานมหกรรมกีฬาพาราลิมปิกฤดูหนาวปักกิ่ง 2022 (24 พ.ย.) ตัวแทนอาสาสมัครผู้พิการของงานมหกรรมกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวปักกิ่งและพาราลิมปิกฤดูหนาวปักกิ่ง 2022 โบกธง