วันนี้ 26 พ.ย.64 สสจ.ชลบุรี มีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 202 ราย จาก

1. Cluster เขตพื้นที่ทหารเรือ อ.สัตหีบ 22 ราย สะสม 1,742 ราย มีการระบาดอย่างต่อเนื่อง ยังควบคุมไม่ได้

1.1 ทหารเกณฑ์ 20 ราย

1.2 ข้าราชการทหารเรือ 2 ราย

2. คนที่พักอาศัยในจังหวัดระยอง เข้ามารักษาในจังหวัดชลบุรี 13 ราย สะสม 5,049 ราย และจังหวัดอื่นๆรวมสะสม 1,820 ราย

3. บุคลากรทางการแพทย์ 3 ราย

4. อาชีพเสี่ยงพบปะผู้คนจำนวนมาก 2 ราย

5. ให้ประวัติเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงต่างจังหวัด

5.1 เดินทางมาจาก กทม. 2 ราย

5.2 เดินทางมาจากจังหวัดฉะเชิงเทรา 2 ราย

5.3 เดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่ 1 ราย

6. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน

6.1 ในครอบครัว 46 ราย

6.2 จากสถานที่ทำงาน 46 ราย

6.3 บุคคลใกล้ชิด 8 ราย

6.4 ร่วมวงสังสรรค์ 1 ราย

7. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (อยู่ระหว่างสอบสวนโรค) 3 ราย

8. อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 53 ราย