เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2564 ที่ ต.บางกระเจ้า อ.เมืองสมุทรสาคร นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร /เลขานุการชมรมแม่บ้านฯสมุทรสาคร ได้รับมอบหมายจาก นางเตือนจิตร์ รักร้อย ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทย (มมท.) จังหวัดสมุทรสาคร นำเหล่าสมาชิกคณะชมรมแม่บ้านฯ สมุทรสาคร ออกลงพื้นที่ไปร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เพื่อให้บริการแก่ประชาชนในโครงการฉีดวัคซีนโควิด -19 ฟรี (ที่ รพ.สต.บ้านชายทะเล) หมู่ที่ 1 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมืองฯ ซึ่งปรากฏว่า เป็นการฉีดเข็มที่ 1, สำหรับให้ผู้ที่ยังไม่เคยได้การฉีด อาทิเช่น กลุ่มเป้าหมายคือผู้สูงวัยอายุเกิน 60 ปีขึ้นไป, ผู้ป่วย 7 กลุ่มที่มีโรคประจำตัว, ผู้ที่ติดโควิด-19 แต่หายแล้ว (เกิน 1 เดือน) และเด็กที่อายุ 18 ปีขึ้นไปซึ่งไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อนเช่นกัน โดยงานนี้มีประชาชนให้ความสนใจมาร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช หน.สำนักงานจังหวัดฯรายงานว่า สำหรับสถานการณ์โควิด -19โดย สนง.สาธารณสุขจังหวัดฯเผย พบผู้ติดเชื้อล่าสุด 58 รายใหม่ อยู่ในจังหวัด 44 ราย, นอกจังหวัด 14 ราย, มีผู้เสียชีวิต 1ราย อยู่ระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาล 367 ราย, หายแล้ว 82 ราย และอยู่ระหว่างดูสังเกตอาการจำนวน 139 ราย

ส่วนการฉีดวัคซีนได้ 11,320 โดส, เข็มที่ 1 จำนวน 2,840 โดส, เข็มที่ 2 มีจำนวน 8,357 โดส และเข็ม 3 จำนวน 105 โดส รวมยอดสะสมได้ทั้งสิ้น 1,620,052 โดส ในจังหวัดฯ