แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2(วังทอง) ประชาสัมพันธ์ เบี่ยงการจราจร เพื่อดำเนินการงานพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน สากเหล็ก - กกไม้แดง เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเจษดา บุญรอด ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2(วังทอง) เปิดเผยว่า แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) สำนักงานทางหลวงที่ 5 กรมทางหลวง ขอประชาสัมพันธ์ เบี่ยงการจราจร โดยศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1(พิจิตร) ได้ดำเนินการงานพัฒนาสะพานและ ระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน สากเหล็ก - กกไม้แดง ระหว่างกิโลเมตรที่ 188+825 ถึง กิโลเมตรที่ 189+200 เพื่อให้งานก่อสร้างดำเนินงานได้เต็มประสิทธิภาพและเพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทาง ดังนั้น แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2(วังทอง) จึงขอเบี่ยงทิศทางจราจรโดยได้ดำเนินการติดตั้งป้ายเตือน สัญญาณไฟและสิ่งอำนวยความปลอดภัยอื่น ๆ ขอให้ผู้ใช้รถใช้ถนนผ่านเส้นทางดังกล่าว ฯ โปรดใช้เส้นทางอย่างระมัดระวัง และ ชะลอความเร็ว ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้