วันที 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.00 น.ณ ห้องประชุมกิตติรังสิ ชั้น 5 โรงพยาบาลศรีสะเกษ น.ส.ฐาปณ์ย์ ชุณหไชยพันธ์ ผู้ว่าการภาคไลออนส์สากลภาค 310 อี เป็นประธานมอบเครื่องมือแพทย์มูลค่า 2,158,000 บาทให้แก่โรงพยาบาลศรีสะเกษ โดยมี ไลออนส์ อรทัย จริยานพิวาทย์ นายกสโมสรไลออนส์ศรีสะเกษ ไลออนส์ อัมพร ศิริพานิชกร นายกสโมสรไลออนส์ราชธานี กรุงเทพ นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายแพทย์ นิมิตร เลิศพัฒนสุวรรณ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษและคณะแพทย์พยาบาลโรงพยาบาลศรีสะเกษ ร่วมให้การต้อนรับและรับมอบเครื่องมือแพทย์ 7 รายการ มูลค่า 2,158,000 บาท ประกอบด้วย เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและแรงดัน 1 เครื่อง เตียงผู้ป่วยระบบไฟฟ้าพร้อมตู้ข้างเตียง และโต๊ะคร่อมเตียง 2 เตียง เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพวัดค่าคาร์บอนฯ 1 เครื่อง เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพรุ่น SVM 7501 2 เครื่อง เครื่องผลิตออกซิเจนขนาด 10 ลิตร และเครื่องวัดความดันโลหิตแบบพกพาจำนวน 3 เครื่อง ในโอกาสนี้ นายทนงศักดิ์ โล่ห์อัจฉริยะกุล โดยไลออนส์ เมธา โล่อัจฉริยะกุลได้บริจาคเงิน จำนวน 50,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลศรีสะเกษด้วย ทั้งนี้เพื่อให้โรงพยาบาลศรีสะเกษ ได้มีเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยไว้ช่วยเหลือคนไข้ในจังหวัดศรีสะเกษต่อไป