สำนักงานเขตบางกะปิ แจ้งการก่อสร้างปรับปรุงสะพานข้ามแยกบางกะปิ (สะพานลาดพร้าว-เสรีไทย) โดยสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร เพื่อใช้เป็นเส้นทางเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนรูปแบบต่างๆ ได้แก่ ทางบก ทางเรือ ทางราง เพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางในพื้นที่เขตบางกะปิ และเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับสะพานข้ามแยกบางกะปิเดิม ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง 540 วัน

ทั้งนี้ ในวันที่ 1 ธันวาคม 2564 จะมีการปิดการจราจรทั้งสองฝั่ง ฝั่งละ 1 ช่องทาง อาจทำให้ไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง จึงขอให้ประชาชนหลีกเลียงเส้นทางดังกล่าว สำนักงานเขตบางกะปิขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้