องค์การบริหารส่วนตำบลสากอ​ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้การปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง เพื่อเป็นการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑ์ กฎหมาย เตรียมความพร้อม อำนวยความสะดวก​ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

ที่ห้องประชุมโรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี​ อ.สุไหงปาดี​ จ.นราธิวาส อบต.สากอ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส นายสรสรรค์​ ดุลมนัส​ ประธานคณะกรรมการ​การเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลสากอ​ นายสุเทพ​ จันทรวิสรุต ผู้อำหน่วยการการเลือกตั้งประจำ อบต.สากอร่วมจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้การปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง และคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) รวมถึงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง (รปภ.) ในการเลือกตั้งส.อบต.และ นายก อบต.สากอ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมจำนวย 285 คน จากหน่วยเลือกตั้งทั้ง 19 หน่วย 12 หมู่บ้าน เพื่อเป็นการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑ์ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเกี่ยวกับกระบวนการเลือกตั้ง ส.อบต. และ นายก อบต. สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีการสาธิตจำลองเหตุการณ์เสมือนจริงขึ้นมาด้วย​ เพื่อเป็นการฝึกการปฏิบัติทำหน้าที่และการจัดการออกเสียงลงคะแนน เพื่อเป็นการจัดเตรียมความพร้อม และการอำนวยความสะดวกผู้มีสิทธิเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 28 พ.ย.64​ นี้