วันนี้ (25 พ.ย.64) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. โพสต์ข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊ก ผู้ว่าฯ อัศวิน ระบุว่า...

ทำวัคซีนพาสปอร์ตได้หลังฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม

หลังจากที่ กทม. ได้เปิดรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ โดยต้องมีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนมาแสดงก่อนเข้าประเทศ ตอนนี้หลาย ๆ คนใน กทม.ก็ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มแล้วมากกว่า 101% และเริ่มมีการเดินทางออกนอกประเทศมากขึ้น

ในหลายประเทศหากจะเดินทางไปก็จะต้องมีวัคซีนพาสปอร์ตแสดงก่อนเข้าประเทศ เช่นเดียวกับประเทศไทย

ผู้ที่จะขอรับวัคซีนพาสปอร์ต จะต้องฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว สามารถขอรับได้ที่

1) สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

2) กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค

3) สถาบันบำราศนราดูร

โดยนัดหมายล่วงหน้า ตามรายละเอียด วัน เวลาและสถานที่ที่สะดวก อย่าลืมเตรียมหลักฐานการเดินทาง หนังสือเดินทาง และเอกสารรับรองการฉีด ที่ รพ.ออกให้ ณ จุดฉีด ไปให้พร้อมด้วยนะครับ