นายณัฐนันท์ ศรีคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ วางพวงมาลา ถวายบังคม และถวายราชสดุดี กล่าวสดุดีพระเกียรติคุณ ในพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธฯ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 มีผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือเนตรนารี นักเรียน 420 คน ครู 53 คน ร่วมพิธี