เมื่อวันที่ 25 พ.ย.64. องค์การบริหารส่วนตำบล หนองทรายขาว นำโดย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ซึ่งปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว พร้อมด้วย ,พนักงาน ร่วมรณรงค์เชิญชวนประชาชนมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกและ ส.อบต. ภายใต้แคมเปญ “ทุกเสียงคือพลัง เลือกตั้งสุจริต ใช้สิทธิโปร่งใส” โดยเชิญชวนประชาชนเพื่อออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายก อบต.และ ส.อบต.

องค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองทรายขาว ยังได้ติดป้ายประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนภายในชุมชน ให้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในครั้งนี้ตามสี่แยกตามชุมชน

นอกจากนั้น ยังได้ประสานงานไปยังกำนันผู้ใหญ่บ้านให้ประชาสัมพันธ์ตามหอกระจายข่าวเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้ มาก ๆ เพื่อเลือกคนดีมีความสามารถเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนชาวตำบล หนองทรายขาว ในการพัฒนา บ้านเมือง ให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป จึงขอเชิญชวยประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่ 28 พ.ย.64