วันที่ 24 พ.ย.2564 สนง.สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครได้เปิดเผยตัวเลขสถานการณ์โควิด -19 ว่า ล่าสุดพบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 44 ราย, เป็นคนอยู่ในจังหวัด 31 ราย, คนนอกจังหวัด 13 ราย โดยไม่มีมีผู้เสียชีวิต, อยู่ระหว่างการรักษาดูแลอาการในโรงพยาบาล 399 ราย, รักษาหาย 35 ราย และอยู่ระหว่างการสังเกตอาการอีก 157 ราย “ในส่วนการฉีดวัคซีนโควิด-19 ล่าสุดสามารถฉีดไปได้ 1,018 โดส, เป็นเข็มที่ 1 จำนวน 696 โดส, เข็ม 2 มีจำนวน 318 โดส และเข็ม 3 ฉีดได้จำนวน 4 โดส รวมเป็นยอดฉีดไปสมรวมทั้งสิ้น 1,608,732 โดส

ผู้สื่อข่าวรายงายงานว่า สำหรับด้านที่ รพ.สมุทรสาคร นายแพทย์ไพศาล ชอบประดิถ (ภก.) รอง ผอ.ด้านสวัสดิการสังคม โรงพยาบาลสมุทรสาคร ในฐานะตัวแทนการรับมอบวัคซีนโควิด-19 (โมเดอร์นา) ล็อตแรกจำนวน 840 โดส ตามที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) สมุทรสาคร ได้จัดงบประมาณเพื่อไปสนับสนุนการจัดสั่งซื้อวัคซีนมาฉีดช่วย ปชช.ชาวสมุทรสาคร จากสภากาชาดไทย โดยมีความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฯ คือวัคซีนโมเดอร์นา ครั้งนี้ที่จัดซื้อด้วยงบประมาณจากในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในสมุทรสาคร ในจำนวน 15,000 โดส

ส่วนการบริหารจัดการและดูแลวัคซีน ภายหลังจากที่ได้รับมาแล้วนั้นยังคงต้องอยู่ไปภายใต้การพิจารณาของคณะกรรมการโรคติดต่อสมุทรสาคร และต้องสอดคล้องกับเงื่อนไขหรือข้อกำหนดของสภากาชาดไทย หรือประกาศของกระทรวงสาธารณสุขอีกด้วย โดยภายหลังจากนี้ก็จะเก็บรักษาไว้ที่คลังเวชภัณฑ์ของโรงพยาบาลสมุทรสาครก่อน และเมื่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาครได้ประกาศให้ดำเนินการฉีดวัคซีนโมเดอร์นาแก่กลุ่มเป้าหมายตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ก็จะมอบให้แก่โรงพยาบาลในทั้ง 3 อำเภอ นำไปดำเนินการให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของสภากาชาดไทยและมาตรการหรือประกาศของกระทรวงสาธารณสุขทันที

“สำหรับโมเดอร์นา เป็นวัคซีนชนิดเอ็มอาร์เอ็นเอ (mRNA) ผลิตวัคซีนและ พัฒนาโดยบริษัท โรคประจำตัวเรื้อรังและอาจมีความรุนแรงมากขึ้นเมื่อติดโควิด-19 เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหอบหืด โรคปอด โรคตับ และโรคไต เป็นต้น”