หัวหน้าวนอุทยานทุ่งบัวตอง ดอยแม่อูคอ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน นำเจ้าหน้าที่และพนักงานในสังกัด ตรวจหาเชื้อโควิดด้วยวิธี ตรวจแบบ ATK ผลเป็นลบทุกนาย เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวและทุกคน ที่เดินทางเข้าไปเที่ยวชมทุ่งบัวตอง

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.30 น. นายมาโนช กิ่งเมือง เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ทำหน้าที่หัวหน้า วนอุทยานทุ่งบัวตอง อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้นำเจ้าหน้าที่ และ พนักงานที่คอยกำกับดูแล วนอุทยานทุ่งบัวตอง บนดอยแม่อูคอ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้ารับการตรวจ หาเชื้อ โควิด-19 แบบ ATK ที่บริเวณ จุดตรวจ P1 ทุ่งบัวตองโดยมี นายคำ กรองสติปัญญา เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน หัวหน้าหน่วยปฐมพยาบาล เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอขุนยวม ที่คอยปฏิบัติหน้าที่บริเวณทุ่งบัวตองบานบนดอยแม่ฮ่องสอน เป็นผู้ดำเนินการตรวจหาเชื้อ โดยมีเจ้าหน้าที่และพนักงานของ วนอุทยานทุ่งบัวตอง จำนวน 19 นาย เข้ารับการตรวจ ผลปรากฏออกมาทุกคน เป็นลบ

นายมาโนช กิ่งเมือง เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ทำหน้าที่หัวหน้า วนอุทยานทุ่งบัวตอง อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้กล่าวว่าเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวยังจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อชมทุ่งบัวตองบานบนดอยแม่อูคอได้มีความเชื่อมั่นและสบายใจเวลาที่พบกับทางเจ้าหน้าที่ป่าไม้ที่คอยให้บริการ เราจึงต้อง ทำการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ให้กับทางเจ้าหน้าที่ทุกคน ที่คอยปฏิบัติหน้าที่ และ ใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยว โดยจะมีการตรวจทุกสัปดาห์ ตลอดช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวทุ่งบัวตอง

อย่างไรก็ตาม นายมาโนช กิ่งเมือง เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ทำหน้าที่หัวหน้า วนอุทยานทุ่งบัวตอง อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า ทางวนอุทยานทำตาม นโยบายจากทางจังหวัดแม่ฮ่องอสอนที่ให้มีการตรวจ ATK กับเจ้าหน้าที่ที่คอยปฏิบัติหน้าที่บริการให้กับนักท่องเที่ยวโดยให้รับการตรวจ ATK กับเจ้าหน้าที่ ทุก ๆ 7 วัน ทั้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อมันให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวยังทุกบัวตองบนดอยแม่อูคอแห่งนี้ ได้สบายใจเมื่อใกล้ชิดกับทางเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ซึ่งผลการตรวจทุกคนที่ออกมาเป็นลบกันทุกคน