สำนักงานประกันสังคมได้ลงพื้นที่เพื่อสร้างกำลังใจให้แก่ผู้ประกันตนทุพพลภาพตามโครงการ สปส.มอบสุข เมื่อวันที่ 16 และ 17 พฤศจิกายน 2564 โดยนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ผู้บริหารกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยนายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม นายศักดินาถ สนธิศักดิ์โยธิน ผู้ตรวจราชการกรม ผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 5 จังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่ เดินทางเข้าเยี่ยม นางวรรณี เหมแก้ว ผู้ประกันตนมาตรา 33 อายุ 55 ปี ซึ่งทุพพลภาพจากอุบัติเหตุรถยนต์ เสียหลักพุ่งชนไหล่ทาง ทำให้ร่างกายอัมพาตท่อนล่าง เดินไม่ได้ แต่สื่อสารได้ปกติ ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ เดือนละ 2,749.50 บาท นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม พร้อมด้วยนายศักดินาถ สนธิศักดิ์โยธิน ผู้ตรวจราชการกรมสำนักงานประกันสังคม นางกาญจนี จ่ายวานิช นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนสำนักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่ นายปฐพี จิระวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 5 จังหวัดสงขลา นางสาวศิริหทัย แท่นแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์สารนิเทศและเจ้าหน้าที่ประกันสังคมจังหวัดกระบี่ เดินทางเข้าเยี่ยม นายสุชาติ เขียวสด ผู้ประกันตนมาตรา 39 อายุ 68 ปี ซึ่งทุพพลภาพจากเส้นเลือดในสมองแตก ทำให้แขนขาซีกขวาอ่อนแรง เดินได้ในระยะใกล้ พูดสื่อสารได้ช้า ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ เดือนละ 2,400 บาท ทั้งนี้ ได้นำทีมนักกายภาพบำบัดจากศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 5 ร่วมลงพื้นที่ให้คำแนะนำการกายภาพบำบัดและการช่วยเหลือตนเองเบื้องต้น พร้อมมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคและบริโภค ตลอดจนเครื่องใช้ต่างๆ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ประกันตนทั้ง 2 ราย สามารถรับชมสกู๊ปข่าว โครงการ สปส.มอบสุข ได้ทางรายการ Movie world สถานีโทรทัศน์ทรูโฟร์ยู 24 ในวันศุกร์ที่ 26 วันเสาร์ที่ 27 และวันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564, และทาง Youtube Channel ช่อง New18, Facebook fanpage Good morning Nation และ Facebook fanpage Baabin-บ้าบิ่น