ที่ จ.สุพรรณบุรี ดร.อุดม โปร่งฟ้า ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมทีมทนายความ และชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ได้นำเอกสารมายื่นที่ศาลปกครองสุพรรณบุรี เพื่อฟ้องกรมชลประทาน และ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
โดยมีชาวบ้านและประชาชนจำนวน 210 ราย เป็น โจทก์ ฟ้องกรมชลประทาน จำเลยที่1 และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำเลยที่2 เรียกร้องค่าเสียหาย จากการที่กรมชลประทาน และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บริหารจัดการน้ำทำให้น้ำท่วม ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี โดยเฉพาะ อำเภอเมือง อำเภอบ้างปลาม้า และ อำเภอสองพี่น้อง ที่ได้รับความเดือดร้อนและเสียหายอย่างหนักเป็นเวลานาน ซึ่งการฟ้องในครั้งนี้ ได้ฟ้องเรียกร้องค่าเสียหาย 142 ล้านบาท
ซึ่งการฟ้องในครั้งนี้เป็นการฟ้องกรมชลประทาน และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่บริหารจัดการน้ำอย่างไม่เป็นธรรม ทำให้เกษตรกร และชาวบ้านในพื้นที่ อ.เมือง อ.บางปลาม้า และ อ.สองพี่น้อง ได้รับเสียหาย เช่น บ่อกุ้ง บ่อปลา และพื้นที่เกษตรกรรมต่างๆ ได้รับความเสียหาย
ดร.อุดม โปร่งฟ้า ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวต่ออีกว่า ในคดีนี้ เคยมีตัวอย่างมาแล้ว ซึ่งเมื่อปี 2555 โดย มีพี่น้องประชาชน ที่อยู่ พื้นที่ทุ่งเจ้าเจ็ด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ฟ้อง กรมชลประทานมาแล้ว และศาลปกครองสูงสุด เคยมีคำพิพากษา ให้กรมชลประทาน และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ่ายเงินชดเชยให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเสียหายมาแล้ว ทั้งนี้หากประชาชนท่านใดได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมในครั้งนี้ขอให้นำหลักฐานมาแจ้งผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำท้องถิ่น เพื่อที่จะได้ส่งฟ้องศาลเพิ่มเติม
ด้าน นายสุรพงษ์ สัตย์ซื่อ สำนักงานทนายศักยภาพไทยอินเตอร์กฎหมายและธุรกิจ ผู้รับมอบอำนาจในการฟ้องคดี กล่าวว่า หลังจากที่ได้นำเอกสารและหลักฐานในการฟ้องไปยื่นต่อศาลปกครองสุพรรณบุรี ซึ่งศาลปกครองสุพรรณบุรีได้รับคำฟ้องไว้แล้ว พร้อมทั้งขอให้ศาลปกครองยกเว้นค่าธรรมเนียมกับชาวบ้านและประชาชนที่มายื่นฟ้องศาลในวันนี้ด้วย ส่วนการยกเว้นค่าธรรมเนียมหรือไม่นั้นต้องขึ้นอยู่กับศาลพิจารณา
สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ขณะนี้ถึงแม้ว่าน้ำในแม่น้ำท่าจีนจะลดระดับลงมากแล้ว ขณะที่บางอำเภอที่อยู่ตอนบนเกือบจะเข้าสู่ภาวะปกติ ส่วนพื้นที่ตอนล้างเช่นอำเภอเมืองบางส่วน อำเภอบางปลาม้า และอำเภอสองพี่น้อง เกือบทุกพื้นที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ในระดับสูง และน้ำได้เน่าเสีย ทำให้พืชผลทางการเกษตรต่างๆที่ชาวบ้านปลูกไว้ถูกน้ำท่วมตายเกือบทั้งหมด ถนนหลายสายยังไม่สามารถใช้ในการสัญจรได้ ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ลงพื้นที่นำมอบถุงยังชีพ รวมทั้งเรือพาย และสุขาลอยน้ำไปมอบให้กับประชาชนที่อยู่ได้รับความเดือดร้อนเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อน พร้อมทั้งเร่งสำรวจความเสียหายในด้านต่างๆเพื่อเพื่อหาทางช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนต่อไป