วันที่ 23 พ.ย.64 คณะกรรมการโรคติดต่อ จ.สงขลา รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ของ จ.สงขลา พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 456 คน ติดเชื้อสะสม 59,533 คน เสียชีวิตเพิ่มสูง 6 คน ซึ่งจากรายงานของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการณ์ พบในกลุ่มผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัวและที่สำคัญยังไม่ได้รับวัคซีน ส่งผลให้ตัวเลขเสียชีวิตสะสมพุ่ง 250 คน จากสถิติผู้ติดเชื้อรายใหม่ยังพบในกลุ่มสัมผัสผู้ติดเชื้อยืนยันในพื้นที่มากอันดับ 1 ติดต่อกันเป็นเวลา 2 เดือน อันดับ 2 กลุ่มตรวจคัดกรองคลินิกติดเชื้อโรคทางเดินหายใจ นอกจากนั้นติดเชื้อจากกลุ่มเดิมๆเช่นกลุ่มสัมผัสผู้ติดเชื้อเสี่ยงสูงในโรงงาน ตลาด ชุมชน ร้านค้า หน่วยงาน และที่พบกลุ่มใหม่คือกลุ่มรวมตัวทำกิจกรรมสังคม ที่ละหลวมมมาตรการส่วนบุคคล พื้นที่ที่ยังพบผู้ติดเชื้อติดอันดับของจังหวัดมี อ.หาดใหญ่ เมือง จะนะ สะเดา เทพา รัตภูมิ สิงหนคร สะบ้าย้อย นายอำพล พงศ์สุวรรณ รอง ผู้ว่าราชการ จ.สงขลากล่าวว่า ที่พบผู้ติดเชื้ออยู่ในอันดับต้นของประเทศอย่างน่าตกใจนั้น มาจากสาธารณสุขตรวจหาเชื้อแบบปูพรมด้วยชุดตรวจ ATK ทุกคน เพื่อต้องการค้นหาบุคคลที่ติดเชื้อยังไม่แสดงอาการ ที่ยังฝั่งตัวในครอบครัวและชุมชน หากพบจะนำตัวเข้ากระบวนการรักษา เพื่อสกัดเชื้อไม่ให้แพร่ออกสู่วงกว้าง “คาดว่าไม่กระทบต่อกิจกรรมเปิดเมืองนำร่องท่องเที่ยว 3 เมือง เพราะเร่งฉีดวัคซีนให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 75 และเดือน ธ.ค.ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่ง ณ วันที่ 21 พ.ย. ฉีดวัคซีนเข็ม 1 ทุกกลุ่มแล้วร้อยละ 73”