เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 23 พ.ย.64 ที่ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยโสธร นายชัยวัฒน์ แสงศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยโสธร (ก.อบต.ยโสธร) ครั้งที่ 11/2564 เพื่อพิจารณาการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดยโสธรตามที่สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดยโสธรได้จัดขึ้นโดยมีนายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ ปลัดจังหวัด นายสมยศ นามพุทธา ท้องถิ่นจังหวัด พร้อมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยโสธรเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียง