สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร รายงานสถานการณ์ #civid-19 สมุทรสาคร (22 พ.ย.64) มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 38 รายอยู่ในจังหวัด 28 รายและนอกจังหวัด 10 ราย ไม่มีมีผู้เสียชีวิต อยู่ระหว่างการรักษาตัวในโรงพยาบาล 392 ราย รักษาหาย 31 ราย และอยู่ระหว่างการสังเกตอาการอีก 170 ราย

ส่วนการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันฉีดได้ 3,092 โดส เป็นเข็มที่ 1 จำนวน 2,378 โดส เข็มที่ 2 มีจำนวน 544 โดส เข็มที่ 3 จำนวน 170 โดส ยอดสะสมรวมได้ทั้งสิ้นจำนวน 1,607,714 โดส