บุรีรัมย์ ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 10 ราย เสียชีวิต 2 ราย พบติดมาจากนอกพื้นที่ 7 ราย หายป่วยสะสม 16,956 ราย ยังรักษาอยู่ 152 ราย

วันนี้ (23 พ.ย.64) ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ รายงานข้อมูลสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือ (โควิด-19) ระลอกใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.2564 ถึงวันที่ 22 พ.ย.2564 ของ จ.บุรีรัมย์ ว่า วันนี้ พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 10 รายเสียชีวิต 2 ราย ที่ อ.นางรอง เป็นเพศหญิง อายุ 46 ปี 1 ราย และ ที่ อ.กระสัง เป็นเพศชาย อายุ 85 ปี 1 ราย โดยเป็นผู้ป่วยติดเชื้อพบในพื้นที่จังหวัด 3 ราย และติดเชื้อมาจากนอกพื้นที่ 7 ราย ในจำนวนนี้ติดเชื้อมาจากจังหวัดเสี่ยง 5 ราย และติดเชื้อมาจากจากจังหวัดเสี่ยง(พบก่อนเข้าสถานกักกันตัว) LQ 2 ราย รวมยอดผู้ป่วยสะสมระลอกเมษายน 17,187 ราย เสียชีวิตสะสม 79 ราย หายป่วยสะสม 16,956 ราย ยังรักษาอยู่ 152 ราย กระจายตามโรงพยาบาลต่างๆ ในพื้นที่จังหวัด

สำหรับผู้ป่วยรายใหม่ ทั้ง 10 ราย กระจายใน 6 อำเภอ จากทั้งหมด 23 อำเภอ แยกเป็น ผู้ติดเชื้อพบในพื้นที่อำเภอเมือง 2 ราย (ในพื้นที่ 1 ราย), อ.คูเมือง 3 ราย (ในพื้นที่ 2 ราย), อ.นางรอง 2 ราย, อ.สตึก 1 ราย, อ.กระสัง 1 ราย และ อ.หนองหงส์ 1 ราย

ทั้งนี้ อำเภอที่ไม่พบพบผู้ป่วยรายใหม่ ในพื้นที่ เป็นระยะมากกว่า 14 วัน มี 8 อำเภอ ได้แก่ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์, อ.แคนดง, อ.บ้านด่าน, อ.ห้วยราช, อ.ชำนิ, อ.หนองกี่, อ.โนนสุวรรณ และ อ.เฉลิมพระเกียรติ ส่วนอำเภอที่พบผู้ป่วยรายใหม่ ในพื้นที่ช่วง 8-14 วัน มี 7 อำเภอ ได้แก่ อ.นาโพธิ์, อ.พุทไธสง, อ.กระสัง, อ.พลับพลาชัย, อ.หนองหงส์, อ.บ้านกรวด และ อ.โนนดินแดง ขณะที่อำเภอที่พบผู้ป่วยรายใหม่ ในพื้นที่ ช่วง1-7 วัน มี 6 อำเภอ ได้แก่ อ.สตึก, อ.ลำปลายมาศ, อ.นางรอง, อ.ประโคนชัย, อ.ปะคำ และ อ.ละหานทราย ขณะเดียวกันมีอำเภอที่พบผู้ป่วยรายใหม่ ในพื้นที่ วันนี้ มี 2 อำเภอ ได้แก่ อ.คูเมือง และ อ.เมือง

ส่วนการเฝ้าระวังผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่สีแดงเข้ม/แดง/ส้ม สะสม 33,472 ราย ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI) ทั้งหมด 3,277 ราย และกักตัวที่บ้าน 49 ราย แยกเป็น อ.เมือง 12 ราย, อ.หนองกี่ 7 ราย, อ.หนองหงส์ 7 ราย และ อ.ลำปลายมาศ 23 ราย

ขณะเดียวกัน สถานการณ์เตียง ผู้ป่วยโควิด-19 จังหวัดบุรีรัมย์ เตียงทั้งหมด 3,970 เตียง ครองเตียง 150 เตียง เหลือเตียงว่าง 3,820 เตียง แยกเป็น ผู้ป่วยสีแดง ทั้งหมด 27 เตียง ครองเตียง 16 เตียง มีเตียงว่าง 11 เตียง ผู้ป่วยสีเหลือง ทั้งหมด 181 เตียง ครองเตียง 70 เตียง มีเตียงว่าง 111 เตียง และ ผู้ป่วยสีเขียว ทั้งหมด 3,762 เตียง ครองเตียง 64 เตียง เหลือเตียงว่าง 3,698 เตียง

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้จะมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ แต่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ ก็ยังมีมาตรการคุมเข้มอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ ซึ่งขณะนี้ มีประชาชนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ได้แสดงความจำนงลงทะเบียนประสงค์รับวัคซีน จำนวน 1,246,460 คน จากจำนวนผู้ลงทะเบียนผ่าน Buriram IC สะสม 1,308,525 คน