มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยการนำของนายพินัย ศรีพนาสณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ ฯ พร้อมคณะได้เดินทางไปร่วมกับมูลนิธิบรรเทาสาธารณภัย จ.แม่ฮ่องสอน จัดโครงการต้านภัยหนาว ประจำปี 2564 ขึ้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยการมอบเครื่องกันหนาว และเครื่องอุปโภคบริโภค อาทิ ผ้าห่มกันหนาว เครื่องปรุงรส ข้าวสาร อาหารสำเร็จรูป รวม 7 รายการ ช่วยเหลือแก่ราษฎรผู้ประสบภัยในพื้นที่ ต.หมอกจำแป่ และ ต.ห้วยผา อ.เมืองจ.แม่ฮ่องสอน จำนวน 1,000 ชุด เมื่อวันที่ 22 พ.ย 64 ทางมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยการนำของนายพินัย ศรีพนาสณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ ฯ พร้อมคณะได้เดินทางไปร่วมกับมูลนิธิบรรเทาสาธารณภัย จ.แม่ฮ่องสอน จัดโครงการต้านภัยหนาว ประจำปี 2564 ขึ้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยการมอบเครื่องกันหนาว และเครื่องอุปโภคบริโภค อาทิ ผ้าห่มกันหนาว เครื่องปรุงรส ข้าวสาร อาหารสำเร็จรูป รวม 7 รายการ ช่วยเหลือแก่ราษฎรผู้ประสบภัยในพื้นที่ ต.หมอกจำแป่ และ ต.ห้วยผา อ.เมืองจ.แม่ฮ่องสอน จำนวน 1,000 ชุด ซึ่งมีราษฎรชาวไทใหญ่ ปกาเกอญอ ปะโอ และมูเซอ รวม 15 หมู่บ้านเดินทางมารับมอบสิ่งของในโครงการต้านภัยหนาว รวมมูลค่ากว่า 3 แสนบาท โดยมีนายพงษ์พีระ ชูชื่น นายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เดินทางมาให้การต้อนรับและร่วมมอบสิ่งของในครั้งนี้ด้วย นายพินัย ศรีพนาสณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้กล่าวว่า “ โครงการมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยอากาศหนาว ทางมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งได้ดำเนินการมาไม่ต่ำกว่า 60 ปี และในปีนี้ได้ตั้งงบช่วยเหลือเฉพาะกิจในโครงการต้านภัยหนาวไว้ 27 ล้านบาทเศษ โดยมีการจัดหาผ้าห่มกันหนาวคุณภาพดี และเครื่องอุปโภคบริโภคต่าง ๆ นำออกแจกจ่ายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยหนาวและผู้ยากไร้ในถิ่นทุรกันดารให้ได้มากที่สุด สำหรับจังหวัดแม่ฮ่องสอนถือว่าเป็นจังหวัดเป้าหมายที่สำคัญอีกจังหวัดหนึ่ง เนื่องจากมีพื้นที่ล้อมรอบด้วยป่าเขา ประชากรเป็นกลุ่มชาติพันธ์ที่หลากหลายอยู่รวมกัน และกระจัดกระจายอาศัยอยู่บนดอยสูง โดยหน้าหนาวทุกปีจะมีหมอกลงจัด และสภาพอากาศหนาวเย็นเป็นอย่างมาก ทางมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งจึงให้ความช่วยเหลือมาเป็นระยะยาวนานต่อเนื่องกันในทุกปี สำหรับปีนี้มอบให้กับชาว อ.เมืองแม่ฮ่องสอน รวม 2 ตำบล เป็นมูลค่าสิ่งของรวม 292,500 บาท โดยมีหน่วยแพทยาเคลื่อนที่ทหารกองกำลังนเรศวร ร่วมออกตรวจโรค และจ่ายยารักษาเบื้องต้น พร้อมมอบแว่นสายตาให้กับผู้มารับมอบสิ่งของต้านภัยหนาวในครั้งนี้ด้วย